Share via


Steg 5: Utvärdera Microsoft Defender for Cloud Apps

Gäller för:

  • Microsoft Defender XDR

Den här artikeln beskriver processen för att aktivera och Microsoft Defender for Cloud Apps tillsammans med Microsoft Defender XDR. Innan du påbörjar den här processen bör du se till att du har granskat den övergripande processen för att utvärdera Microsoft Defender XDR och att du har skapat Microsoft Defender XDR utvärderingsmiljö.

Använd följande steg för att aktivera och Microsoft Defender for Cloud Apps.

Stegen för att lägga till Microsoft Defender för Office i Defender-utvärderingsmiljön

Steg Beskrivning
Granska arkitekturkrav och viktiga begrepp Förstå Defender for Cloud Apps-arkitekturen och hur den integreras med Microsoft Defender XDR, Microsoft Defender för Endpoint och Microsoft Entra ID.
Aktivera utvärderingsmiljön Anslut till portalen, konfigurera integrering med Defender för identitet och/eller organisationens nätverksenheter och börja visa och hantera molnappar.
Konfigurera piloten Omfång för distributionen till vissa användargrupper, konfigurera appkontroll för villkorsstyrd åtkomst och prova självstudier för att skydda din miljö.

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender XDR Tech Community.