Share via


รับ Power BI Desktop

ด้วย Power BI Desktop คุณสามารถสร้างคิวรีขั้นสูง แบบจําลอง และรายงานที่แสดงข้อมูลเป็นภาพได้ คุณยังสามารถสร้างรูปแบบข้อมูล สร้างรายงาน และแชร์งานของคุณ โดยการเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI Power BI Desktop มีให้ดาวน์โหลดฟรี

เพื่อรับ Power BI Desktop คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธี

ทั้งสองวิธีจะได้รับ Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางอย่างที่ควรสังเกต ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

สำคัญ

มีการอัปเดตและเผยแพร่ Power BI Desktop เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งจะรวมคําติชมของลูกค้าและคุณลักษณะใหม่ด้วย รองรับเฉพาะ Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น ระบบจะขอให้คุณอัปเกรดแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดหากคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนสําหรับ Power BI Desktop คุณสามารถรับ Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดได้จาก Windows Store หรือไฟล์ปฏิบัติการเดียวที่มีภาษาที่รองรับทั้งหมดที่คุณ ดาวน์โหลดและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดตั้งเป็นแอปจาก Microsoft Store

มีสองสามวิธีในการเข้าถึง Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดจาก Microsoft Store

 1. ใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิด หน้า Power BI Desktop ของ Microsoft Store:

  • เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ หน้า Power BI Desktop ของ Microsoft Store โดยตรง

  • จากบริการของ Power BI ในมุมบนขวา เลือกไอคอน ดาวน์โหลด จากนั้นเลือก Power BI Desktop

   Screenshot of Microsoft Store showing the Power BI Desktop download option.

  • ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ Power BI Desktop แล้วเลือก ดาวน์โหลดฟรี

 2. หลังจากที่คุณไปถึงหน้า Power BI Desktop ของ Microsoft Store แล้ว ให้เลือก ติดตั้ง

  Screenshot of Microsoft Store showing the Power BI Desktop install option.

มีข้อดีบางประการของ Power BI Desktop จาก Microsoft Store:

 • การอัปเดตอัตโนมัติ: Windows จะดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดในพื้นหลังโดยอัตโนมัติทันทีที่มี ดังนั้นเวอร์ชันของคุณจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
 • การดาวน์โหลดขนาดเล็กกว่า: Microsoft Store ช่วยให้มั่นใจว่า เฉพาะคอมโพเนนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการอัปเดตแต่ละครั้ง จะถูกดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของคุณ ดาวน์โหลดจึงมีขนาดเล็กกว่าสําหรับแต่ละอัปเดต
 • ไม่จําเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ: เมื่อคุณดาวน์โหลดแพคเกจโดยตรงและติดตั้ง คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อให้การติดตั้งสําเร็จ ถ้าคุณรับ Power BI Desktop จาก Microsoft Store ไม่จําเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 • การเปิดใช้งานการเผยแพร่ IT: เมื่อ Microsoft Store สำหรับธุรกิจคุณสามารถปรับใช้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นหรือเผยแพร่ Power BI Desktop ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณ
 • การตรวจจับภาษา: เวอร์ชัน Microsoft Store มีภาษาที่รองรับทั้งหมดและตรวจสอบภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในแต่ละครั้งที่มีการเปิดตัว การสนับสนุนภาษานี้ยังส่งผลต่อการแปลแบบจําลองที่สร้างขึ้นใน Power BI Desktop ตัวอย่างเช่น ลําดับชั้นวันที่ที่มีอยู่ภายในตรงกับภาษาที่ Power BI Desktop ใช้เมื่อสร้างไฟล์ .pbix

ข้อควรพิจารณาและข้อจํากัดต่อไปนี้จะนําไปใช้เมื่อคุณติดตั้ง Power BI Desktop จาก Microsoft Store:

 • ถ้าคุณใช้ตัวเชื่อมต่อ SAP คุณอาจจําเป็นต้องย้ายไฟล์โปรแกรมควบคุม SAP ของคุณไปยังโฟลเดอร์ Windows\System32
 • การติดตั้ง Power BI Desktop จาก Microsoft Store ไม่คัดลอกการตั้งค่าผู้ใช้จากเวอร์ชัน.exe คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลล่าสุดของคุณใหม่ และใส่ข้อมูลประจําตัวของคุณใหม่

หมายเหตุ

Power BI Desktop เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI เป็นการติดตั้งแยกต่างหาก และแตกต่างจากเวอร์ชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Power BI Desktop เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดูสร้างรายงาน Power BI สําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI

ดาวน์โหลด Power BI Desktop โดยตรง

การดาวน์โหลด Power BI Desktop สามารถดําเนินการได้จากศูนย์ดาวน์โหลด เลือก ดาวน์โหลด จาก หน้าศูนย์ดาวน์โหลด จากนั้นระบุไฟล์การติดตั้งเพื่อดาวน์โหลด 32 บิต หรือ 64 บิต

Screenshot of Download Center showing the 64-bit Power BI Desktop download selected.

ติดตั้ง Power BI Desktop หลังจากดาวน์โหลดแล้ว

คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้ไฟล์การติดตั้งหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

Power BI Desktop มาพร้อมกับแพคเกจการติดตั้ง.exe เดียวที่มีภาษาที่รองรับทั้งหมด พร้อมไฟล์.exe แยกต่างหากสําหรับเวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต แพคเกจ.msi ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป คุณต้องมีการดําเนินการติดตั้ง วิธีนี้ทําให้การแจกจ่าย การอัปเดต และการติดตั้งง่ายขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถใช้พารามิเตอร์บรรทัดคําสั่งเพื่อกําหนดกระบวนการติดตั้งเองดังที่อธิบายไว้ใน ตัวเลือกการใช้บรรทัดคําสั่งระหว่างการติดตั้ง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานแพคเกจการติดตั้ง Power BI Desktop จะติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันและทํางานบนเดสก์ท็อปของคุณ

Screenshot of Power BI Desktop installation showing the setup wizard.

หมายเหตุ

ติดตั้งเวอร์ชัน msi ที่เลิกใช้แล้วและเวอร์ชัน Microsoft Store ของ Power BI Desktop บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ในบางครั้งเรียกว่า การติดตั้งข้างกัน ไม่ได้รับการรองรับ ถอนการติดตั้ง Power BI Desktop ด้วยตนเองก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดจาก Microsoft Store

ใช้ Power BI Desktop

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Power BI Desktop หน้าจอยินดีต้อนรับจะปรากฏขึ้น

Screenshot of Power BI Desktop installation showing the welcome screen.

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Power BI Desktop เป็นครั้งแรก ถ้าการติดตั้งไม่ใช่การอัปเกรด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้กรอกแบบฟอร์มหรือลงชื่อเข้าใช้ในบริการของ Power BI ก่อนที่คุณจะสามารถดําเนินการต่อได้

หลังจากนั้น คุณสามารถเริ่มสร้างรูปแบบข้อมูลหรือรายงาน และแชร์กับผู้อื่นบนบริการของ Power BI ได้ ตรวจสอบส่วน เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องสําหรับลิงก์ไปยังคําแนะนําเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Power BI Desktop

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

ต่อไปนี้คือข้อกําหนดขั้นต่ําเพื่อใช้ Power BI Desktop:

สำคัญ

Power BI Desktop ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows 8.1 อีกต่อไป

 • Windows 10 หรือ Windows Server 2016 หรือใหม่กว่า
 • .NET 4.7.2 หรือใหม่กว่า
 • เบราว์เซอร์ Microsoft Edge (ไม่รองรับ Internet Explorer อีกต่อไป)
 • หน่วยความจํา (RAM): มีหน่วยความจําว่างอย่างน้อย 2 GB, แนะนํา 4 GB หรือมากกว่า
 • จอแสดงผล: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1440x900 หรือ 1600 x 900 (16:9) ระบบไม่รองรับความละเอียดที่ต่ํากว่า เช่น 1024x768 หรือ 1280x800 เนื่องจากตัวควบคุมบางตัว (เช่น การปิดหน้าจอเริ่มต้น) จะแสดงเกินความละเอียดเหล่านี้
 • การตั้งค่าการแสดงผลของ Windows: ถ้าคุณตั้งค่าการแสดงผลของคุณเพื่อเปลี่ยนขนาดของข้อความ แอป และรายการอื่น ๆ ให้มีค่ามากกว่า 100% คุณจะไม่เห็นกล่องโต้ตอบบางอย่างที่คุณต้องโต้ตอบด้วยเพื่อใช้งาน Power BI Desktop ต่อไป ถ้าคุณพบปัญหานี้ ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผลของคุณใน Windows โดยไปที่ การตั้งค่า> System>Display และใช้แถบเลื่อนเพื่อย้อนกลับการตั้งค่าการแสดงผลเป็น 100%
 • CPU: ตัวประมวลผล 64 บิต (x64) 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือแนะนําได้ดีกว่า
 • WebView2: ถ้า WebView2 ไม่ได้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติด้วย Power BI Desktop หรือถ้าถูกถอนการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ตัวติดตั้งสําหรับ WebView2

หมายเหตุ

เราขอแนะนําให้ใช้ Windows รุ่นไคลเอนต ์เช่น Windows 10 แทน Windows Server Power BI Desktop ไม่สนับสนุนการกําหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงของ Internet Explorer เนื่องจากจะหยุดไม่ให้ Power BI Desktop ลงชื่อเข้าใช้บริการของ Power BI

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

เราต้องการให้ประสบการณ์การใช้งาน Power BI Desktop ของคุณดีเยี่ยม ถ้าคุณพบปัญหาใด ๆ กับ Power BI Desktop ในส่วนนี้ประกอบด้วยโซลูชัน หรือคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ใช้ตัวเลือกบรรทัดคําสั่งระหว่างการติดตั้ง

เมื่อคุณติดตั้ง Power BI Desktop คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติและตัวเลือกด้วยการสลับบรรทัดคําสั่งได้ การตั้งค่าเหล่านี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการหรืออํานวยความสะดวกในการติดตั้ง Power BI Desktop ในองค์กร

ตัวเลือกบรรทัดคําสั่ง พฤติกรรม
-q, , -quiet, -s-silent ติดตั้ง Silent
-passive แสดงแถบความคืบหน้าเฉพาะในระหว่างการติดตั้ง
-norestart ไม่แสดงข้อกําหนดการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
-forcerestart รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้งโดยไม่มีพร้อมท์
-promptrestart แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าจําเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือไม่ (ค่าเริ่มต้น)
-l<>, -log<> บันทึกการติดตั้งไปยังไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง ด้วยไฟล์ที่ระบุใน<>
-uninstall ถอนการติดตั้ง Power BI Desktop
-repair ซ่อมแซมการติดตั้งหรือติดตั้ง Power BI Desktop ถ้าไม่ได้ติดตั้งอยู่ในขณะนี้
-package, -update ติดตั้ง Power BI Desktop (ค่าเริ่มต้น ตราบใด -uninstall ที่ไม่ได้ระบุหรือ -repair ไม่ได้ระบุ)

คุณยังสามารถใช้พารามิเตอร์ไวยากรณ์ต่อไปนี้ซึ่งคุณระบุด้วย property = value ไวยากรณ์:

พารามิเตอร์ ความหมาย
ACCEPT_EULA จําเป็นต้องมีค่า เป็น 1 เพื่อยอมรับ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ (EULA) โดยอัตโนมัติ
ENABLECXP ค่าของ 1 การลงทะเบียนในโปรแกรมประสบการณ์ของลูกค้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
INSTALLDESKTOPSHORTCUT ค่าของ 1 เพิ่มทางลัดไปยังเดสก์ท็อป Windows
INSTALLLOCATION เส้นทางไฟล์ที่คุณต้องการติดตั้ง Power BI Desktop
LANGUAGE รหัสตําแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น en-USde-DEpr-BR เพื่อบังคับให้ภาษาเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน หากคุณไม่ได้ระบุภาษา Power BI Desktop จะใช้ภาษาของ Windows OS คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก
DISABLE_UPDATE_NOTIFICATION ค่าของ 1 ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการอัปเดต

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้ Power BI Desktop ด้วยตัวเลือกและพารามิเตอร์ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโดยไม่ต้องมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ให้ใช้ภาษาเยอรมัน:

PBIDesktopSetup_x64.exe -quiet LANGUAGE=de-DE ACCEPT_EULA=1

ติดตั้ง Power BI Desktop บนเครื่องระยะไกล

หากคุณปรับใช้ Power BI Desktop ให้กับผู้ใช้ของคุณด้วยเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ไฟล์ตัวติดตั้ง Windows (ไฟล์.msi) คุณสามารถแยกไฟล์.msi จากไฟล์.exe ตัวติดตั้ง Power BI Desktop ได้ ใช้เครื่องมือของบริษัทอื่น เช่น WiX Toolset

หมายเหตุ

ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ตัวเลือก WiX Toolset อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบเอกสารประกอบเพื่อดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Power BI Desktop ให้ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ WiX Toolset

 2. เปิดหน้าต่างบรรทัดคําสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบและนําทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้ง WiX Toolset

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

  Dark.exe <path to Power BI Desktop installer> -x <output folder>

  ตัวอย่างเช่น:

  Dark.exe C:\PBIDesktop_x64.exe -x C:\output

  โฟลเดอร์ผลลัพธ์จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า AttachedContainer ซึ่งรวมถึงไฟล์.msi

การอัปเกรดการติดตั้งจาก .exe เป็น.msi* ที่คุณได้แยกออกจาก .exe ไม่ได้รับการสนับสนุน เพื่อที่จะทําการอัปเกรดนี้ ก่อนอื่นคุณจะต้องถอนการติดตั้ง Power BI Desktop เวอร์ชันเก่าที่คุณมี

Power BI Desktop ในสภาพแวดล้อมเสมือน

Power BI Desktop ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่บน Azure Virtual Desktop (ชื่อเดิมคือ Windows Virtual Desktop) และ Windows 365

เรียกใช้ Power BI Desktop เป็นแอปพลิเคชันเสมือนจริง (ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Citrix) ไม่ได้รับการสนับสนุน

ปัญหาจากรุ่นก่อนหน้าของ Power BI Desktop

ผู้ใช้บางรายอาจพบข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้เมื่อพวกเขาใช้ Power BI Desktop เวอร์ชันที่ล้าสมัย: เราไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบจําลอง

การอัปเดตเป็น Power BI Desktop เวอร์ชันปัจจุบันมักจะแก้ไขปัญหานี้

ปิดใช้งานการแจ้งเตือน

เราขอแนะนําให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Power BI Desktop เพื่อประโยชน์จากความก้าวหน้าในคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และการปรับปรุงอื่น ๆ บางองค์กรอาจไม่ต้องการให้ผู้ใช้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ คุณสามารถปิดการใช้งานการแจ้งเตือนโดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ให้ไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop
 2. สร้างรายการ REG_DWORD ใหม่ในคีย์ด้วยชื่อต่อไปนี้: DisableUpdateNotification
 3. ตั้งค่าของรายการใหม่เป็น 1
 4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

Power BI Desktop โหลดด้วยหน้าจอบางส่วน

ในบางกรณี รวมถึงการกําหนดค่าความละเอียดหน้าจอบางอย่าง ผู้ใช้บางรายอาจเห็น Power BI Desktop แสดงเนื้อหาด้วยพื้นที่สีดําขนาดใหญ่ ปัญหานี้คือผลลัพธ์โดยทั่วไปของการอัปเดตระบบปฏิบัติการล่าสุดที่มีผลต่อการแสดงรายการและไม่ใช่ผลลัพธ์โดยตรงของการแสดงเนื้อหาของ Power BI Desktop ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

 1. กดปุ่ม Start ของ Windows แล้วป้อนความพร่ามัวลงในแถบค้นหา
 2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือก: ให้ Windows แก้ไขแอปที่พร่ามัว
 3. รีสตาร์ต Power BI Desktop

ปัญหานี้อาจแก้ปัญหาได้หลังจากมีการเผยแพร่อัปเดตของ Windows รุ่นถัดมา

หลังจากที่คุณติดตั้ง Power BI Desktop แล้ว ให้ดูเนื้อหาต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น และใช้งานอย่างรวดเร็ว: