Azure SQL belgeleri

Buluttaki SQL Server veritabanı altyapısı ürünlerinin Azure SQL ailesi hakkında belgeler bulun: Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Yönetilen Örneği ve Azure VM'de SQL Server.