Azure SQL belgeleri

Buluttaki SQL Server veritabanı altyapısı ürünlerinin Azure SQL ailesi hakkındaki belgeleri bulabilirsiniz: Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Yönetilen Örnek ve Azure VM’de SQL Server.