Ứng dụng canvas là gì?

Thiết kế và tạo một ứng dụng kinh doanh từ bảng tùy biến trong Microsoft Power Apps mà không viết mã bằng ngôn ngữ lập trình thông thường như C#. Thiết kế ứng dụng bằng cách kéo và thả các thành phần vào bảng tùy biến, giống như bạn thường thiết kế một bản trình chiếu trong PowerPoint. Tạo các biểu thức giống như Excel để chỉ định logic và làm việc với dữ liệu. Tạo các ứng dụng tích hợp dữ liệu kinh doanh từ nhiều nguồn của Microsoft và bên thứ ba. Chia sẻ ứng dụng của bạn để người dùng có thể chạy ứng dụng trên trình duyệt hoặc thiết bị di động và nhúng ứng dụng của bạn để chạy trong SharePoint, Power BI hoặc Teams.

Nếu không cần một thiết kế tùy chỉnh và dữ liệu của bạn nằm trong Microsoft Dataverse, bạn có thể tự động tạo một ứng dụng dựa trên mô hình từ dữ liệu và quy trình kinh doanh của mình. Loại ứng dụng này có thể mô hình hóa các biểu mẫu, dạng xem cũng như các thành phần khác, và giao diện người dùng mặc định sẽ tự động điều chỉnh theo điện thoại, máy tính xách tay và các thiết bị khác. Để biết thêm thông tin về loại ứng dụng này, hãy xem phần Tổng quan về cách tạo một ứng dụng dựa trên mô hình.

Nếu bạn mới sử dụng Power Apps và muốn tìm hiểu cách biến ý tưởng thành giải pháp đầy đủ, hãy bắt đầu bằng cách Lên kế hoạch dự án Power Apps.

Tạo ứng dụng

Để bắt đầu, bạn có thể tự động tạo ứng dụng từ một trong những nguồn này, trong số những nguồn khác:

Đăng nhập vào Power Apps, chọn Tạo từ ngăn bên trái, rồi trong Bắt đầu từ mẫu, chọn một ứng dụng mẫu từ danh sách ứng dụng mẫu—chẳng hạn như Chụp thông tin cuộc họp hoặc Nhiệm vụ triển khai.

Site Power Apps.

Sau khi bạn tự động tạo một ứng dụng, hãy tùy chỉnh giao diện và hành vi mặc định dựa trên quy trình làm việc của người dùng. Ví dụ: thay đổi loại dữ liệu xuất hiện, cách chúng được sắp xếp hoặc thậm chí liệu người dùng có chỉ định một số bằng cách nhập số đó hoặc điều chỉnh thanh trượt hay không. Thêm và tùy chỉnh screens (màn hình), galleries (thư viện), forms (biểu mẫu) và các công cụ điều khiển khác.

Sau khi đã có kinh nghiệm tạo ứng dụng tự động và tùy chỉnh nó, bạn có thể tạo ứng dụng từ đầu dựa trên Dataverse, Excel hoặc một nguồn dữ liệu khác. Bằng cách làm việc từ đầu, bạn có được sự linh hoạt trong thiết kế, lưu hành và kiểm soát ứng dụng. Bạn có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu lớn hơn.

Chia sẻ và chạy một ứng dụng

Khi bạn hoàn thành ứng dụng và lưu ứng dụng đó vào đám mây, hãy chia sẻ ứng dụng với những người khác trong tổ chức của bạn. Chỉ định người dùng hoặc nhóm nào có thể chạy ứng dụng và liệu họ có thể tùy chỉnh cũng như chia sẻ ứng dụng đó với những người khác trong tổ chức hay không.

Chạy ứng dụng của riêng bạn (và mọi ứng dụng được chia sẻ với bạn) trên Windows, trong trình duyệt web hoặc trên iOS hoặc Android thiết bị.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ trải nghiệm của bạn

  • Đọc và đăng trong Cộng đồng Power Apps, nơi bất kỳ ai sử dụng Power Apps cũng có thể đăng câu hỏi để người khác trả lời. Trước khi bạn đăng câu hỏi, hãy tìm kiếm trong cộng đồng để xem câu hỏi của bạn đã được trả lời chưa.
  • Gửi ý tưởng về cách chúng tôi có thể cải thiện Power Apps trong Power Apps Diễn đàn ý tưởng.
  • Tạo một phiếu hỗ trợ để được hỗ trợ kỹ thuật. Nếu là quản trị viên Power Apps của tổ chức, thì bạn cũng có thể mở một phiếu hỗ trợ trong Trung tâm quản trị Power Platform.

Các bước tiếp theo

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).