Gỡ lỗi ứng dụng canvas bằng Trình giám sát

Trình giám sát có sẵn theo mặc định cho tất cả các ứng dụng canvas. Bằng cách sử dụng Trình giám sát, bạn có thể theo dõi các sự kiện khi chúng xảy ra trong ứng dụng canvas trong suốt quá trình trải nghiệm trong Power Apps Studio hoặc bạn có thể sử dụng Trình giám sát để gỡ lỗi phiên bản ứng dụng canvas đã phát hành. Thông tin khác: Tổng quan về Trình giám sát

Bắt đầu với Trình giám sát trong ứng dụng canvas

Để mở Trình giám sát khi tạo một ứng dụng

 1. Đăng nhập vào  Power Apps.

 2. Tạo ứng dụng mới hoặc chỉnh sửa ứng dụng hiện có.

 3. Ở ngăn bên trái, hãy chọn Công cụ nâng cao.

 4. Chọn Mở màn hình.

  Mở trình giám sát.

Hành động này sẽ mở Trình giám sát trong tab trình duyệt mới và kết nối nó với phiên Power Apps Studio hiện có của bạn.

Trình giám sát - đã mở.

Một thông báo sẽ xuất hiện ở trên cùng để hiển thị phiên giám sát hiện tại dưới dạng một phiên Studio.

Mẹo

Trình giám sát không tác động đến ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng Trình giám sát với bất kỳ ứng dụng nào trong môi trường thử nghiệm hoặc trong sản xuất.

Mở Trình giám sát cho ứng dụng đã phát hành

Bạn cũng có thể sử dụng Giám sát để gỡ lỗi ứng dụng đã phát hành trong trình phát web.

Cách mở Trình giám sát cho ứng dụng đã phát hành

 1. Đăng nhập vào  Power Apps.

 2. Ở khung bên trái, chọn Ứng dụng.

 3. Chọn một ứng dụng từ danh sách.

 4. Chọn Giám sát từ menu. Hoặc, bạn có thể chọn Lệnh khác (...), rồi chọn Giám sát.

  Mở Trình giám sát cho ứng dụng đã phát hành.

 5. Chọn Phát ứng dụng đã phát hành.

  Phát ứng dụng đã phát hành.

Hành động này sẽ mở ứng dụng đã phát hành trong tab trình duyệt mới và kết nối nó với phiên Trình giám sát hiện tại của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức thấy các sự kiện trong Trình giám sát khi ứng dụng được tải trong trình phát web và khi bạn tương tác với ứng dụng đã phát hành.

Trình giám sát cũng hiển thị một thông báo để cho biết phiên giám sát hiện đang mở là dành cho phiên bản đã phát hành của ứng dụng.

Phiên ứng dụng đã phát hành.

Đối với ứng dụng chạy trên Power Apps thiết bị di động (xem trước)

Hãy làm theo các bước trên nhưng chọn Sao chép liên kết màn hình thay vì Phát ứng dụng đã xuất bản. Sử dụng liên kết đã sao chép trên thiết bị của bạn để mở phiên được giám sát cho ứng dụng đã xuất bản. Đảm bảo liên kết được mở bằng Power Apps di động chứ không phải trình duyệt.

Lưu ý

Sao chép liên kết màn hình có sẵn trong https://make.preview.powerapps.com

Sao chép liên kết màn hình.

Chế độ thiết đặt: Gỡ lỗi ứng dụng đã phát hành

Nếu muốn xem biểu thức nguồn trong Trình giám sát cho ứng dụng đã phát hành, bạn cần bật cài đặt để phát hành biểu thức với ứng dụng. Cài đặt này tương tự như việc tạo tệp gỡ lỗi trong quá trình phát triển truyền thống. Bạn có thể phát hành biểu thức nguồn với ứng dụng của mình. Ngay cả khi cài đặt này tắt, bạn vẫn có thể xem các sự kiện đang xảy ra trong ứng dụng của mình, nhưng không thể ánh xạ các sự kiện này với các biểu thức hoặc công thức cụ thể.

Để bật chế độ thiết đặt này, hãy chuyển đến Tệp > Thiết đặt rồi bật tùy chọn Gỡ lỗi ứng dụng đã phát hành.

Lưu ý

Bật thiết đặt này có tác động bất lợi đến hiệu suất của ứng dụng cho tất cả người dùng của bạn. Để giảm thiểu tác động, hãy tắt thiết đặt này ngay khi bạn không cần xem biểu thức nguồn khi gỡ lỗi ứng dụng đã xuất bản của mình nữa.

Gỡ lỗi ứng dụng đã xuất bản.

Xem các sự kiện trong Trình giám sát

Để xem các sự kiện từ ứng dụng của bạn, hãy phát ứng dụng trong Power Apps Studio. Sau đó, Trình giám sát sẽ hiển thị bảng các sự kiện khi chúng xảy ra, cùng với các chi tiết cụ thể.

Xem các sự kiện khi chúng xảy ra.

Ví dụ: Sử dụng Trình giám sát với các ứng dụng canvas

Trong ví dụ này, bạn sẽ sử dụng ứng dụng Dữ liệu mẫu Northwind đi kèm với giải pháp mẫu Northwind.

Giải pháp mẫu Northwind là một ứng dụng canvas tải dữ liệu mẫu vào Microsoft Dataverse. Bạn cũng có thể tạo một ứng dụng mới hoặc sử dụng ứng dụng hiện có.

Nền

Xem xét tình huống trong đó một ứng dụng đã được triển khai và trường hợp giảm hiệu suất trải nghiệm phiên bản đầu tiên của ứng dụng. Ứng dụng này cũng liên tục tạo ra các lỗi không có mẫu rõ ràng. Quá trình tải dữ liệu trong ứng dụng hầu hết thành công nhưng đôi khi không thành công.

Khi kiểm tra Trình giám sát, bạn sẽ thấy các hoạt động dữ liệu như mong đợi. Tuy nhiên, bạn cũng thấy một số phản hồi có mã trạng thái HTTP 429, cho biết rằng đã có quá nhiều yêu cầu trong một khung thời gian cụ thể.

Khi chọn một sự kiện như vậy, bạn sẽ thấy lỗi "Đã vượt quá giới hạn tỷ lệ. Hãy thử lại sau XX giây."

Tình huống ví dụ - lỗi 429.

Phân tích

Vấn đề này cần được phân tích thêm để hiểu lý do tại sao các yêu cầu đang bị hạn chế. Trong Monitor, bạn thấy rằng đối với mỗi lệnh gọi createRow , có một số yêu cầu getRows từ ProgressCount.Text thuộc tính, mỗi thuộc tính cho một thực thể khác nhau. Các thực thể này không phải là các thực thể mà ứng dụng đang tạo hàng cho. Công thức ProgressCount.Text được hiển thị trong Màn hình, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Lỗi 429 - Công thức.

Đối với mỗi bản ghi được thêm vào, công thức được đánh giá lại và CountRows được gọi trên một số thực thể. Hành vi này dẫn đến getRows trong nhật ký, vì CountRows không được ủy quyền cho Dataverse. Đối với mỗi yêu cầu thêm bản ghi, bạn có khả năng thực hiện thêm 12 yêu cầu để đếm các hàng trong mỗi thực thể.

Các yêu cầu bổ sung này không liên tục gây ra lỗi vì nền tảng Dataverse đang điều chỉnh các yêu cầu đối với dịch vụ. Điều này cũng giải thích vấn đề hiệu suất tổng thể.

Các bước tiếp theo

Cộng tác gỡ lỗi bằng Trình giám sát

Xem thêm

Giám sát nâng cao
Gỡ lỗi các ứng dụng dựa trên mô hình bằng Trình giám sát

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).