Dokumentace ke službě Azure Maps

Služba Microsoft Azure Maps poskytuje vývojářům ze všech odvětví výkonné geoprostorové funkce. Tyto geoprostorové funkce jsou doslova nabité čerstvými mapovými daty. Služba Azure Maps je k dispozici pro webové i mobilní aplikace. Jde o sadu rozhraní REST API, která jsou kompatibilní se standardem Azure One API. Toto jsou pouze základní přehled služeb, které Azure Maps nabízí – Mapy, Vyhledávání, Směrování, Provoz, Počasí, Časová pásma, Geolocation, Geofencing, Map Data, Creator a Spatial Operations. Sady SDK pro web a Android zajišťují snadný, flexibilní a přenositelný vývoj napříč různými platformami.

Vývoj s využitím sady iOS SDK

Rychlé zprovoznění

Praktický průvodce

Prostorové analýzy s využitím Power BI

Praktický průvodce

Azure Maps v Power Apps

Praktický průvodce