Dokumentace ke službě Azure Data Box – offline přenos

Pokud vás při přenosu dat offline omezuje čas, síť nebo cena, použijte zařízení Azure Data Box. Podle velikosti vašich dat zvolte službu Data Box Disk, Data Box nebo Data Box Heavy.