Typově bezpečný přístup k ovládacím prvkům v dialogovém okně

Ovládací prvky v dialogovém okně mohou používat rozhraní tříd ovládacích prvků MFC, například CListBox a CEdit. Můžete vytvořit objekt ovládacího prvku a připojit ho k ovládacímu prvku dialogového okna. K tomuto ovládacímu prvku pak získáte přístup prostřednictvím rozhraní jeho třídy voláním členských funkcí ovládajících tento ovládací prvek. Zde popsané metody poskytují přístup k ovládacímu prvku se zajištěním bezpečnosti typů. To je zvláště užitečné pro ovládací prvky, jako jsou textová pole a pole se seznamem.

Existují dva přístupy k vytvoření spojení mezi ovládacím prvku v dialogovém okně a členské proměnné ovládacího prvku C++ v odvozené CDialogtřídě:

Viz také

Dialogová okna