Share via


IdentityOptions Třída

Definice

Představuje všechny možnosti, které můžete použít ke konfiguraci systému identit.

public ref class IdentityOptions
public class IdentityOptions
type IdentityOptions = class
Public Class IdentityOptions
Dědičnost
IdentityOptions

Konstruktory

IdentityOptions()

Představuje všechny možnosti, které můžete použít ke konfiguraci systému identit.

Vlastnosti

ClaimsIdentity

Získá nebo nastaví ClaimsIdentityOptions pro systém identit.

Lockout

Získá nebo nastaví LockoutOptions pro systém identit.

Password

Získá nebo nastaví PasswordOptions pro systém identit.

SignIn

Získá nebo nastaví SignInOptions pro systém identit.

Stores

Získá nebo nastaví StoreOptions pro systém identit.

Tokens

Získá nebo nastaví TokenOptions pro systém identit.

User

Získá nebo nastaví UserOptions pro systém identit.

Platí pro