Zásady životního cyklu Microsoftu

Konzistentní a předvídatelné plány dostupnosti podpory po celou dobu životního cyklu produktu

Hledat podle produktu

Vyhledání informací o zásadách životního cyklu o produktu

Moderní zásady

Produkty s nepřetržitou podporou a servisem

Pevné zásady

Produkty s definovanými daty ukončení podpory v době vydání