Nastavení upozornění na data v mobilních aplikacích Power BI

Platí pro:

iPhone iPad Android phone Android tablet Windows device.
i Telefon s iPady Telefony s Androidem tablety Android Zařízení Windows

Upozornění na řídicí panely můžete nastavit v mobilních aplikacích Power BI a v služba Power BI. Upozornění vás upozorní, když se data na dlaždici změní nad rámec vámi nastavených limitů. Upozornění fungují u dlaždic s jedním číslem, jako jsou karty a měřidla, ale ne u streamovaných dat. Na mobilním zařízení můžete nastavit upozornění na data a zobrazit je v služba Power BI a naopak. Upozornění na data, která jste nastavili, uvidíte jenom v případě, že sdílíte řídicí panel nebo snímek dlaždice.

Upozornění na dlaždice můžete nastavit, pokud máte licenci Power BI Pro nebo pokud je sdílený řídicí panel v kapacitě Premium.

Upozorňující

Oznámení výstrah řízených daty poskytují informace o vašich datech. Pokud dojde k odcizení vašeho zařízení, doporučujeme přejít na služba Power BI vypnout všechna pravidla upozornění řízená daty.

Přečtěte si další informace o správě upozornění na data v služba Power BI.

Upozornění na data na i Telefon nebo iPadu

Nastavení upozornění na i Telefon nebo iPad

 1. Klepnutím na dlaždici čísla nebo měřidla na řídicím panelu ho otevřete v detailním režimu.

  Screenshot of a dashboard, showing the gauge tile in focus mode.

 2. Klepnutím na ikonu zvonku přidáte upozornění.

 3. Klepněte na Přidat pravidlo upozornění.

  Screenshot of the alert rule, showing no alerts set.

 4. Zvolte, jestli chcete dostávat výstrahy nad nebo pod hodnotou, a pak tuto hodnotu nastavte.

  Screenshot of the alert settings, showing the alert title and value to set

 5. Rozhodněte se, jestli chcete dostávat hodinové nebo denní výstrahy a jestli chcete dostávat i e-maily, když dostanete upozornění.

  Poznámka:

  Upozornění neobdržíte každou hodinu nebo každý den, pokud se data v té době skutečně neaktualizuje.

 6. Můžete také změnit název upozornění.

 7. Klepněte na Uložit.

 8. Jedna dlaždice může obsahovat upozornění na hodnoty nad i pod prahovými hodnotami. V možnosti Spravovat výstrahy klepněte na Přidat pravidlo upozornění.

  Screenshot of the Manage alert, showing a pointer to add an alert rule.

Správa upozornění na i Telefon nebo iPadu

Jednotlivé výstrahy můžete spravovat na mobilním zařízení nebo spravovat všechna upozornění v služba Power BI.

 1. Na řídicím panelu klepněte na dlaždici s číslem nebo měřidla, která obsahuje upozornění.

  Screenshot of the dashboard on an iPhone or iPad, showing the number tile that has an alert.

 2. Klepněte na ikonu zvonku .

 3. Klepnutím na název výstrahy ji můžete upravit, klepnutím na posuvník vypněte e-mailová upozornění nebo klepnutím na odpadkový koš upozornění odstraňte.

  Screenshot of an alert, pointing to the alert name, garbage can to delete the alert, and slider to turn the alert off.

Upozornění na data na zařízení s Androidem

Nastavení upozornění na zařízení s Androidem

 1. Na řídicím panelu Power BI otevřete klepnutím na dlaždici čísla nebo měřidla.

 2. Klepnutím na ikonu zvonku přidáte upozornění.

  Screenshot of the dashboard on an Android device, showing the number tile that has an alert.

 3. Klepněte na ikonu plus (+).

  Screenshot of the Manage alerts, showing a pointer to the plus icon.

 4. Zvolte, jestli chcete dostávat výstrahy nad nebo pod hodnotou, a zadejte hodnotu.

  Screenshot of the alert setting, showing pointers to Save and Done.

 5. Klepněte na Hotovo.

 6. Rozhodněte se, jestli chcete dostávat hodinové nebo denní výstrahy a jestli chcete dostávat i e-maily, když dostanete upozornění.

  Poznámka:

  Upozornění neobdržíte každou hodinu nebo každý den, pokud se data v té době skutečně neaktualizuje.

 7. Můžete také změnit název upozornění.

 8. Klepněte na Uložit.

Správa upozornění na zařízení s Androidem

Jednotlivé výstrahy můžete spravovat v mobilní aplikaci Power BI nebo spravovat všechna upozornění v služba Power BI.

 1. Na řídicím panelu klepněte na dlaždici karty nebo měřidla s upozorněním.

 2. Klepněte na ikonu plného zvonku .

 3. Klepnutím na výstrahu můžete změnit hodnotu nebo ji vypnout.

  Screenshot of the Manage alert tile, showing the plus icon to add an alert.

 4. Klepnutím na ikonu plus (+) přidáte další upozornění na stejnou dlaždici.

 5. Pokud chcete výstrahu úplně odstranit, klepněte na ikonu Garbage can iconodpadkového koše .

Upozornění na data na zařízení s Windows

Poznámka:

Podpora mobilních aplikací Power BI pro telefony s Windows 10 Mobile byla ukončena od 16. března 2021. Další informace

Nastavení upozornění na data na zařízení s Windows

 1. Klepnutím na dlaždici čísla nebo měřidla na řídicím panelu ho otevřete.

 2. Klepnutím na ikonu zvonku přidáte upozornění.

  Screenshot of the dashboard on a Windows device, showing the number tile that has an alert.

 3. Klepněte na ikonu plus (+).

  Screenshot of the Manage alerts, showing no alerts is set.

 4. Zvolte, jestli chcete dostávat výstrahy nad nebo pod hodnotou, a zadejte hodnotu.

  Screenshot of the alert settings, showing the entries to edit the alert.

 5. Rozhodněte se, jestli chcete dostávat hodinové nebo denní výstrahy a jestli chcete dostávat i e-maily, když dostanete upozornění.

  Poznámka:

  Upozornění neobdržíte každou hodinu nebo každý den, pokud se data v té době skutečně neaktualizuje.

 6. Můžete také změnit název upozornění.

 7. Klepněte na značku zaškrtnutí.

 8. Jedna dlaždice může obsahovat upozornění na hodnoty nad i pod prahovými hodnotami. V části Spravovat výstrahy klepněte na znaménko plus (+).

  Screenshot of the Manage alerts, showing the plus sign to add an alert.

Správa upozornění na zařízení s Windows

Jednotlivé výstrahy můžete spravovat v mobilní aplikaci Power BI nebo spravovat všechna upozornění v služba Power BI.

 1. Na řídicím panelu klepněte na dlaždici karty nebo měřidla s upozorněním.

 2. Klepněte na ikonu zvonku .

  Screenshot of the dashboard, showing the number tile that has an alert.

 3. Klepnutím na výstrahu můžete změnit hodnotu nebo ji vypnout.

  Screenshot of the Manage alerts, showing the plus sign to add an alert.

 4. Pokud chcete výstrahu úplně odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši nebo klepněte a podržte klávesu >Delete.

Příjem upozornění

Upozornění dostanete v Centru oznámení Power BI na mobilním zařízení nebo v služba Power BI spolu s oznámeními o nových řídicích panelech, které s vámi někdo sdílí.

Zdroje dat jsou často nastavené na aktualizaci denně, i když některé aktualizace častěji. Když se data na řídicím panelu aktualizují, pokud sledované údaje dosáhnou jedné z nastavených prahových hodnot, stane se několik věcí.

 1. Power BI zkontroluje, jestli od posledního odeslání upozornění uplynulo více než hodinu nebo více než 24 hodin (v závislosti na vybrané možnosti).

  Pokud jsou data za prahovou hodnotou, dostanete upozornění každou hodinu nebo každých 24 hodin.

 2. Pokud jste nastavili upozornění, aby vám poslalo e-mail, najdete něco takového ve složce Doručená pošta.

  Screenshot of an email notification, showing the alert.

 3. Power BI přidá do centra oznámení zprávu a přidá žlutou tečku k ikoně zvonku na záhlaví (iOS a Android) nebo k tlačítku globální navigace global navigation button (zařízení s Windows).

 4. Klepnutím na ikonu zvonku nebo na tlačítko globální navigace global navigation button otevřete Centrum oznámení a zobrazte podrobnosti upozornění.

Poznámka:

Výstrahy fungují jenom na datech, která se aktualizují. Když se data aktualizují, Power BI zjistí, jestli je pro tato data nastavená výstraha. Pokud data dosáhla prahové hodnoty výstrahy, aktivuje se upozornění.

Tipy a řešení potíží

 • Upozornění aktuálně nejsou podporována u dlaždic Bingu nebo dlaždic karet s mírami data a času.
 • Výstrahy pracují jenom s číselnými daty.
 • Výstrahy fungují jenom na datech, která se aktualizují. Nefungují na statických datech.
 • Upozornění nefungují s dlaždicemi, které obsahují streamovaná data.