Transformace, tvarování a modelování dat v Power BI – dokumentace

Dokumentace k Power BI poskytuje odborné informace o transformaci, tvarování a modelování dat v Power BI.