Het verkoopproces begrijpen

Een verkoopproces omvat een reeks herhaalbare stappen die verkopers volgen om vanaf het vroege stadium van bewustzijn met een potentiële klant in contact te komen om een verkoop te sluiten. U kunt consistentere verkoopinteractie bereiken door het verkoopproces te volgen door elke fase: van het maken van een potentiële klant tot het afsluiten van de verkoopkans en het vastleggen van de verkoop. U krijgt ook een completere geschiedenis, die u later kunt raadplegen als u in de toekomst weer met uw klant wilt werken of als uw klant ondersteuning nodig heeft.

Uw verkoopproces begint met een potentiële klant-iemand die geïnteresseerd is in de producten of services die u biedt. Uw potentiële klanten worden automatisch gegenereerd, of ze kunnen uit andere bronnen afkomstig zijn, zoals aanmeldingswebsites, e-mailquery's of visitekaartjes die u krijgt op beurzen.

Ook variëren de specifieke procesfasen en terminologie die door organisaties worden gebruikt, op basis van factoren zoals branche, verkoopstrategieën, productaanbod of het type klanten waarop ze zich richten. Hoewel de feitelijke processen anders zijn, lijkt een typisch verkoopproces op een stroom die wordt weergegeven in het volgende diagram:

A typical process of sales

Elke fase verwijst doorgaans naar een specifiek verkooprecordtype. Tijdens de kwalificatiefase werken verkopers bijvoorbeeld over het algemeen met een potentiële klant. Een potentiële klant vertegenwoordigt iemand met interesse in wat u verkoopt. Het doel van een potentiële klant is om deze te kwalificeren en door te laten gaan naar de volgende fase in het verkoopproces, zoals de ontwikkelfase.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe dit verkoopproces wordt gebruikt om een verkooplevenscyclusoplossing in een organisatie te implementeren. De volgende afbeelding laat zien hoe een verkooplevenscyclus er van begin tot eind uit kan zien:

A typical process of sales from start to end

Uw verkoopproces begint met een potentiële klant-iemand die geïnteresseerd is in de producten of services die u biedt. Uw potentiële klanten worden automatisch gegenereerd, of ze kunnen uit andere bronnen afkomstig zijn, zoals aanmeldingswebsites, e-mailquery's of visitekaartjes die u krijgt op beurzen.

 1. Kwalificeren: goed gedaan. U hebt uw potentiële klant, maar wat nu? Als de potentiële klant zich nog niet in Dynamics 365 Sales bevindt, gaat u deze nu eerst in het systeem maken.
  Nadat u hebt bepaald dat de potentiële klant geïnteresseerd is in uw oplossing en de juiste koopkracht heeft, kwalificeert u uw potentiële klant. Als u een potentiële klant in Dynamics 365 Sales kwalificeert, converteert u deze naar een verkoopkans.
  Meer info:
 2. Ontwikkelen: de verkoopkansrecord wordt gebruikt om de details van de deal te ontwikkelen. Details, zoals de producten en diensten waarin ze geïnteresseerd zijn, geschatte inkomsten en tijdlijnen, worden aan de verkoopkans toegevoegd.
  Meer informatie: Een verkoopkans maken of bewerken
 3. Voorstellen: nu is het tijd om het voorstel te doen aan uw potentiële klant.
  Meer informatie: Een prijsopgave maken of bewerken
 4. Sluiten: wanneer de klant akkoord gaat met de prijsopgave, wordt een order gegenereerd. De prijsopgave en verkoopkans die zijn gekoppeld aan de order worden gesloten.
  Meer info:
 5. Uitvoeren: als de order is uitgevoerd, wordt een factuur gegenereerd om de klant te factureren.
  Meer informatie: Een factuur maken of bewerken

Notitie

Uw Dynamics 365 Sales-systeem ziet er wellicht anders uit als het is aangepast. Dit overzicht helpt u bij het basisverkoopproces, maar uw organisatie biedt mogelijk verdere training voor uw systeem.

Zie ook

Overzicht van Sales