Dokumentacja usług Azure Front Door i CDN

Usługa Azure Front Door jest skalowalnym i bezpiecznym punktem wejścia do szybkiego dostarczania globalnych aplikacji internetowych.

Tworzenie usługi Front Door

Szybki start

Konfigurowanie programu Endpoint Manager

Pojęcie

Przewodnik z instrukcjami

Dodawanie domeny niestandardowej

Przewodnik z instrukcjami

Zarządzanie grupami źródeł

Pojęcie

Przewodnik z instrukcjami

Konfigurowanie raportów, metryk i dzienników

Przewodnik z instrukcjami

Konfigurowanie buforowania i optymalizacji

Pojęcie

Przewodnik z instrukcjami

Rozwiązywanie problemów z usługą Azure Front Door

Pojęcie