Dokumentacja usługi Azure Stream Analytics

Azure Stream Analytics to w pełni zarządzana usługa analizy w czasie rzeczywistym, ułatwiająca analizowanie i przetwarzanie szybkich strumieni danych, których można używać do uzyskiwania szczegółowych informacji, tworzenia raportów lub wyzwalania alertów i akcji. Dowiedz się, jak używać usługi Azure Stream Analytics, korzystając z przewodników Szybki Start, samouczków i przykładów.