Krok nr 4. Omówienie Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender oceny

Dotyczy:

  • Microsoft 365 Defender

W tym artykule opisano proces włączania i pilotażu Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. Przed rozpoczęciem tego procesu upewnij się, że przejrzano ogólny proces oceny Microsoft 365 Defender i utworzono środowisko oceny Microsoft 365 Defender.

Aby włączyć i pilotażowo Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, wykonaj następujące kroki.

Kroki dodawania Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender do środowiska oceny Microsoft Defender

W poniższej tabeli opisano kroki opisane na ilustracji.

Krok Opis
Krok nr 1. Przegląd wymagań dotyczących architektury i kluczowych pojęć Zapoznaj się z architekturą usługi Defender for Endpoint i dostępnymi możliwościami.
Krok nr 2. Włączanie środowiska ewaluacji Wykonaj kroki, aby skonfigurować środowisko ewaluacyjne.
Krok nr 3. Konfigurowanie pilotażu Zweryfikuj grupę pilotażową, uruchom symulacje i zapoznaj się z kluczowymi funkcjami i pulpitami nawigacyjnymi.