Dokumentacja usługi Microsoft Power Automate

Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami w celu synchronizowania plików, odbierania powiadomień, zbierania danych i wykonywania innych działań.

Inne produkty platformy Microsoft Power Platform

Power Apps

Szybko twórz aplikacje, które nie zawierają dużo kodu, w celu modernizowania procesów i pokonywania wyzwań biznesowych w swojej organizacji przy użyciu usługi Power Apps.

Power BI

Przekształcaj niepowiązane źródła danych w spójne, immersywne wizualnie oraz interakcyjne wyniki analiz.

Power Pages

Projektuj i hostuj bezpieczne, nowoczesne, niewymagające pisania dużych ilości kodu firmowe witryny internetowe oraz administruj nimi.

Power Virtual Agents

Twórz wydajne boty, używając graficznego interfejsu z przewodnikiem, w którym nie trzeba pisać kodu. Nie będziesz też potrzebować pomocy badaczy danych ani deweloperów.

Zobacz także

Microsoft Azure

Stale rozszerzany zestaw usług przetwarzania w chmurze, które pomagają organizacjom sprostać wyzwaniom biznesowym