DiskExt v1.2

Autor: Mark Russinovich

Opublikowano: 4 lipca 2016 r.

DownloadPobierz plik DiskExt(498 KB)

Wprowadzenie

DiskExt demonstruje użycie polecenia IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS, które zwraca informacje o dyskach, na których znajdują się partycje woluminu (dyski wielopartycyjne mogą znajdować się na wielu dyskach) i gdzie na dysku znajdują się partycje.

DownloadPobierz plik DiskExt(498 KB)