Dokumentacja programu Visual Studio

Dowiedz się, jak używać programu Visual Studio do tworzenia aplikacji, usług i narzędzi w wybranym przez Ciebie języku, dla używanych przez Ciebie platform i urządzeń.

Zadania

Programowanie

Pisanie kodu i zarządzanie nim za pomocą edytora kodu.

Kompilacja

Kompilowanie i tworzenie kodu źródłowego.

Wdróż

Udostępnianie aplikacji i kodu przy użyciu narzędzi Web Deploy, InstallShield, NuGet, ciągłej integracji i nie tylko.

Kontrola wersji

Udostępnianie kodu przy użyciu technologii kontroli wersji, takich jak Git i GitHub.

DevOps

Ciągłe tworzenie i wydawanie aplikacji w chmurze oraz wdrażanie praktyk Agile przy użyciu rozwiązania Azure DevOps Services.

Mierzenie wydajności

Identyfikowanie wąskich gardeł i optymalizowanie wydajności kodu przy użyciu narzędzi diagnostycznych.

Rozwijanie

Dodawanie własnych funkcji do środowiska IDE programu Visual Studio, aby ulepszyć środowisko programistyczne.

Dane

Tworzenie aplikacji do obsługi danych, które łączą się z dowolną bazą danych lub usługą i działają w dowolnym miejscu — lokalnie lub w chmurze.

Współpraca

Udostępnianie, edytowanie i debugowanie kodu w środowisku umożliwiającym współpracę w czasie rzeczywistym.

Tworzenie za pomocą programu Visual Studio