Dokumentacja programu Visual Studio

Dowiedz się, jak używać programu Visual Studio do tworzenia aplikacji, usług i narzędzi w wybranym przez Ciebie języku, dla używanych przez Ciebie platform i urządzeń.

Zadania

Edytuj kod

Pisanie kodu i zarządzanie nim za pomocą edytora kodu.

Kompilacja

Kompilowanie i tworzenie kodu źródłowego.

Wdrażaj

Udostępnianie aplikacji i kodu przy użyciu narzędzi Web Deploy, InstallShield, NuGet, ciągłej integracji i nie tylko.

Tworzenie za pomocą programu Visual Studio