Magnetyzm powierzchniowy

Surface magnetism

Magnetyzm powierzchni umożliwia umieszczanie obiektów holograficznych na rzeczywistych powierzchniach fizycznych. Dzięki wyrównaniu orientacji obiektu do powierzchni rzeczywistej można utworzyć bardziej immersywne i naturalne środowisko dla użytkownika.Magnetyzm powierzchniowy w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu Unity

Zestaw narzędzi MRTK udostępnia skrypty i przykładowe sceny techniki magnetyzmu powierzchni. Można użyć magnetyzm powierzchni z różnymi typami wejść, takich jak promienie ręczne, spojrzenie na oko i kontrolery ruchu.Zobacz też