Funkcje platformy systemu iOS w systemie Xamarin.Forms

Tworzenie Xamarin.Forms aplikacji dla systemu iOS wymaga programu Visual Studio. Strona obsługiwanych platform zawiera więcej informacji na temat wymagań wstępnych.

Specyficzne dla platformy

Specyficzne dla platformy umożliwiają korzystanie z funkcji dostępnych tylko na określonej platformie bez implementowania niestandardowych modułów renderujących ani efektów.

Następujące funkcje specyficzne dla platformy są dostępne dla Xamarin.Forms widoków, stron i układów w systemie iOS:

Dostępne są następujące funkcje specyficzne dla platformy dla Xamarin.Forms widoków w systemie iOS:

Następujące funkcje specyficzne dla platformy są dostępne dla Xamarin.Forms stron w systemie iOS:

Następujące funkcje specyficzne dla platformy są dostępne dla Xamarin.Forms układów w systemie iOS:

Dla klasy w systemie iOS są dostępne następujące funkcje specyficzne dla Xamarin.FormsApplication platformy:

Formatowanie specyficzne dla systemu iOS

Xamarin.Forms umożliwia ustawianie stylów i kolorów interfejsu użytkownika międzyplatformowych — ale istnieją inne opcje ustawiania motywu systemu iOS przy użyciu interfejsów API platformy w projekcie systemu iOS.

Przeczytaj więcej na temat formatowania interfejsu użytkownika przy użyciu interfejsów API specyficznych dla systemu iOS, takich jak konfiguracja info.plist i UIAppearance interfejs API.

Motywy systemu iOS

Inne funkcje systemu iOS

Za pomocą niestandardowych programów renderujących, DependencyService i MessagingCenter można włączyć szeroką gamę natywnych funkcji do Xamarin.Forms aplikacji dla systemu iOS.