Dokumentation om Azure Communications Gateway

Läs mer om Azure Communications Gateway. Med Azure Communications Gateway kan telekommunikationsoperatörer tillhandahålla mobiltjänster för Operator Connect och Teams Phone.