Dokumentation om Azure Boards

Planera, spåra och diskutera arbete mellan team. Definiera och uppdatera problem, buggar, användarberättelser, & annat arbete med anpassningsbara Scrum-, Kanban- och Agile-verktyg.

Resurser för utvecklare

Referens