Microsoft Sentinel-dokumentation

Den här artikeln beskriver användningsfall för att komma igång med Microsoft Sentinel. Se och stoppa hot innan de gör någon skada med hjälp av SIEM som uppdaterats för en modern värld. Microsoft Sentinel är din fågelperspektiv över hela företaget.