Skapa eller redigera leads

Skapa leads i Dynamics 365 för att spåra potentiella nya kunder. Ett lead kan vara en befintlig kund eller någon som du aldrig har gjort affärer med förut. Leads kan du få från många källor, till exempel reklam, nätverk eller e-kampanjer. Du kan lägga till anteckningar, aktiviteter och relaterade kontakter till dina leads.

Dricks

Om du vill prova Dynamics 365 Sales utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef
Mer information: Primära försäljningsroller

Skapa eller redigera ett lead

 1. I webbplatsöversikten för försäljningsapp, markera Leads.

 2. Välj Nytt.

 3. Ange informationen du har om leadet. Endast Ämne och Efternamn krävs. All annan information här är valfri.

 4. Välj Kvalificera i processfältet och välj eller skapa ett konto och en kontakt.

  • Om du väljer ett konto eller en kontakt fylls företagets namn och kontaktpersonsadress i om de är tomma. Om informationen redan angetts ändras inte de befintliga värdena i ditt val.
  • Om du skapar ett konto eller en kontakt kan Bing Maps fylla i kontaktens adressuppgifter för dig om din administratör har aktiverat adressförslag. Bläddra nedåt till rutan Adress och börja skriva gatuadressen. Välj en adress i listan med förslag från Bing Maps.
  • När du skapar ett lead kan du välja valfria värden för Befintlig kontakt och Befintligt konto tills du sparar leadet. När du har sparat det nya leadet kan du bara välja värden som har filtrerats för att undvika dubbletter.
 5. Markera eller ange återstående information i steget kvalificera.

 6. I avsnittet Tidslinje lägg till anteckningar eller aktiviteter, till exempel telefonsamtal eller uppgifter relaterade till leadet.

 7. Om du vill lägga till en kontakt som en intressent bläddrar du nedåt till avsnittet Intressenter och väljer Ny anslutning. Sök efter och välj en kontakt som kopplar samman och tilldelar rollen Intressent. Du kan också välja Ny kontakt om du vill skapa en kontakt, koppla den till den och tilldela den rollen Intressent.

  • En intressent är en person för kontot som ska medverka i att fatta inköpsbeslut. Om du associerade en kontakt kommer steget Kvalificera och välja markera som slutförd för att identifiera kontakten som kontots beslutsfattare, då kopplas den kontakten automatiskt som en intressent och tilldelas intressentrollen.
  • Som standard tilldelas kontakten som du ansluter till rollen Intressent. Om du vill välja en annan roll markerar du utrymmet till vänster om kontakten i listan, väljer Redigera och tilldelar rätt roll.

  Viktigt!

  Om "Ny anslutning" inte visas betyder det att organisationen använder en anpassad vy över leads. Välj i så fall fliken Anslutningar och välj Anslut för att ansluta en intressent till leadet.

 8. Välj fliken Detaljer anger du all annan information du har om ditt lead, t.ex. bransch och önskad kontaktmetod.

 9. Välj Spara och stäng.

Importera leads från Excel-, CSV- och XML-filer

Du kan lägga till leads genom att importera dem från en Microsoft Excel-, CSV- eller XML-filen eller från Microsoft Exchange. Lär dig hur du importerar data i Dynamics 365 Sales.

Gör mer med leads

Förslag på efterföljande steg

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

 • Du har inte den licens eller roll som krävs.
 • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
 • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Skriva ut en offert, faktura eller andra poster