Aracılığıyla paylaş


SecurityPermission Sınıf

Tanım

Dikkat

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Koda uygulanan bir dizi güvenlik iznini açıklar. Bu sınıf devralınamaz.

public ref class SecurityPermission sealed : System::Security::CodeAccessPermission, System::Security::Permissions::IUnrestrictedPermission
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public sealed class SecurityPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
[System.Serializable]
public sealed class SecurityPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class SecurityPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
public sealed class SecurityPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type SecurityPermission = class
  inherit CodeAccessPermission
  interface IUnrestrictedPermission
[<System.Serializable>]
type SecurityPermission = class
  inherit CodeAccessPermission
  interface IUnrestrictedPermission
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SecurityPermission = class
  inherit CodeAccessPermission
  interface IUnrestrictedPermission
type SecurityPermission = class
  inherit CodeAccessPermission
  interface IUnrestrictedPermission
Public NotInheritable Class SecurityPermission
Inherits CodeAccessPermission
Implements IUnrestrictedPermission
Devralma
SecurityPermission
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Dikkat

Kod Erişim Güvenliği (CAS), .NET Framework ve .NET'in tüm sürümlerinde kullanım dışı bırakılmıştır. .NET'in son sürümleri CAS ek açıklamalarını dikkate almaz ve CAS ile ilgili API'ler kullanılıyorsa hata üretir. Geliştiriciler, güvenlik görevlerini yerine getirmek için alternatif yöntemler aramalıdır.

Bu izin numaralandırmasını SecurityPermissionFlag kullanır. Bu numaralandırmanın değerleri belgelerinde bulunabilir.

Oluşturucular

SecurityPermission(PermissionState)
Geçersiz.

Belirtilen şekilde kısıtlanmış veya kısıtlanmamış izinlerle sınıfının yeni bir örneğini SecurityPermission başlatır.

SecurityPermission(SecurityPermissionFlag)
Geçersiz.

Bayrakların belirtilen ilk küme durumuyla sınıfının yeni bir örneğini SecurityPermission başlatır.

Özellikler

Flags
Geçersiz.

Güvenlik izni bayraklarını alır veya ayarlar.

Yöntemler

Assert()
Geçersiz.

Yığında daha yüksek arayanlara kaynağa erişim izni verilmemiş olsa bile çağıran kodun bu yöntemi çağıran kod aracılığıyla izin talebiyle korunan kaynağa erişebileceğini bildirir. kullanmak Assert() güvenlik sorunları oluşturabilir.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
Copy()
Geçersiz.

Geçerli iznin özdeş bir kopyasını oluşturur ve döndürür.

Demand()
Geçersiz.

Çağrı yığınında daha yüksek olan tüm arayanlara geçerli örnek tarafından belirtilen izin verilmediyse, çalışma zamanında bir SecurityException zorlar.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
Deny()
Geçersiz.
Geçersiz.

Çağrı yığınında daha yüksek çağıranların geçerli örnek tarafından belirtilen kaynağa erişmek için bu yöntemi çağıran kodu kullanmasını engeller.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
Equals(Object)
Geçersiz.

Belirtilen CodeAccessPermission nesnenin geçerli CodeAccessPermissionöğesine eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
FromXml(SecurityElement)
Geçersiz.

Xml kodlamasından belirtilen duruma sahip bir izni yeniden oluşturur.

GetHashCode()
Geçersiz.

Karma algoritmalarında ve karma tablosu gibi veri yapılarında kullanıma uygun nesne için CodeAccessPermission karma kodu alır.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
GetType()
Geçersiz.

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
Intersect(IPermission)
Geçersiz.

Geçerli iznin ve belirtilen iznin kesişimi olan bir izin oluşturur ve döndürür.

IsSubsetOf(IPermission)
Geçersiz.

Geçerli iznin belirtilen iznin bir alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsUnrestricted()
Geçersiz.

Geçerli iznin kısıtlanmamış olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

MemberwiseClone()
Geçersiz.

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
PermitOnly()
Geçersiz.

Çağrı yığınında daha yüksek çağıranların geçerli örnek tarafından belirtilen kaynak dışında tüm kaynaklara erişmek için bu yöntemi çağıran kodu kullanmasını engeller.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
ToString()
Geçersiz.

Geçerli izin nesnesinin dize gösterimini oluşturur ve döndürür.

(Devralındığı yer: CodeAccessPermission)
ToXml()
Geçersiz.

İznin ve geçerli durumunun XML kodlamasını oluşturur.

Union(IPermission)
Geçersiz.

Geçerli iznin ve belirtilen iznin birleşimi olan bir izin oluşturur.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.