Dokumentace k Azure HDInsightu

Azure HDInsight je spravovaná služba Apache Hadoopu, která umožňuje spouštět Apache Spark, Apache Hive, Apache Kafka, Apache HBA a další služby v cloudu.