Az Azure Machine Learning dokumentációja

Megtudhatja, hogyan taníthat be és helyezhet üzembe modelleket, és hogyan kezelheti az ML-életciklust (MLOps) az Azure Machine Learning használatával. Oktatóanyagok, példakódok, API-hivatkozások és egyebek.