Share via


Aan de slag met het Cloud Adoption Framework

Het Cloud Adoption Framework kan u helpen aan de slag te gaan met verschillende handleidingen om aan de slag te gaan. In dit artikel worden de handleidingen gegroepeerd, zodat u de handleiding vindt die het best bij uw huidige uitdagingen past.


Via elk van de volgende koppelingen bekijkt u vragen die vaak worden gesteld wanneer een organisatie een bepaal doel wil behalen tijdens het cloudacceptatietraject.

Scenario's voor cloudimplementatie

De inspanningen voor cloudimplementatie van uw organisatie moeten strategische doelstellingen op lange termijn ondersteunen voor uw cloudtraject. We hebben richtlijnen voor cloudimplementatie voor verschillende scenario's, waaronder hybride en multicloud, moderne toepassingsplatforms, SAP, retail, defensie en meer.

Antipatroon voor cloudimplementatie

Bij het migreren naar de cloud kunt u fouten tegenkomen met ontwerp, planning of implementatie. We hebben gedetailleerde richtlijnen bijgewerkt over antipatronen die innovatie kunnen blokkeren en voorkomen dat bedrijven doelstellingen aannemen en realiseren.

Basis uitlijnen

Het cloudacceptatietraject van uw bedrijf wordt begeleid bij basisbeslissingen die van invloed zijn op de resultaten van uw cloudacceptatietraject. De volgende informatie kan u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en deze vastleggen als referentie voor gebruik tijdens de levenscyclus van de cloudimplementatie.

Acceptatie versnellen

Voor implementatie van de cloud zijn technische wijzigingen vereist, maar een digitale transformatie met de cloud mee vergt meer dan alleen IT. Gebruik deze handleiding om verschillende teams op elkaar af te stemmen om de migratie en innovatie te versnellen.

Guide Beschrijving
We willen bestaande workloads naar de cloud migreren. Deze gids is een goed uitgangspunt als het uw primaire focus is om on-premises workloads naar de cloud te migreren.
We willen nieuwe producten en services in de cloud bouwen. Deze gids kan u helpen bij de voorbereiding op de implementatie van innovatieve cloudoplossingen.
We weten ons geen raad met omgevingsontwerp en -configuratie. Deze gids bevat een snelle aanpak voor het ontwerpen en configureren van uw omgeving.

Controles verbeteren

Naarmate uw cloudacceptatietraject vordert, kan een solide besturingsmodel ervoor helpen zorgen dat er goede beslissingen worden genomen. U kunt ook wijzigingen in de organisatie overwegen. Deze handleidingen helpen u mensen uit te lijnen en bewerkingen te verbeteren om uw bedrijfsmodel in de cloud te ontwikkelen.

Guide Beschrijving
Hoe leveren we operationale topprestaties tijdens de cloudtransformatie? De stappen in deze gids kunnen het strategieteam helpen de bedrijfsbeheerwijzigingen door te voeren die vereist zijn om consistente bedrijfskwaliteit te kunnen handhaven.
Hoe beheren we bedrijfskosten? Deze handleiding kan u helpen de bedrijfskosten in de omgeving te optimaliseren en de kosten te beheren.
Hoe beveiligen we cloudomgeving van het bedrijf consistent? Deze handleiding helpt beveiligingscontroles in de hele onderneming toe te passen om beveiligingsproblemen te minimaliseren en het reageren op incidenten te versnellen.
Hoe passen we de juiste controles toe om betrouwbaarheid te verbeteren? Deze handleiding helpt onderbrekingen te beperken die te maken hebben met configuratie-inconsistenties, resourcebeheer, beveiligingsbasislijnen of beleidsregels voor bronbescherming.
Hoe garanderen we prestaties binnen het bedrijf? Deze handleiding helpt u processen vast te stellen waarmee u de bedrijfsprestaties kunt handhaven.

Teams samenstellen

Afhankelijk van uw strategie en bedrijfsmodel voor cloudacceptatie, moet u mogelijk enkele teams opzetten. In dit gedeelte leert u hoe u die teams opzet.

Guide Beschrijving
Hoe stroomlijnen we onze organisatie? Deze handleiding helpt u bij het opzetten van een bedrijfsstructuur met geschikt personeel.
Heb ik een cloudstrategieteam nodig? Dit team zorgt ervoor dat inspanningen van cloudacceptatie overeenkomen met bedrijfsresultaten.
Wat doet een cloudacceptatieteam? Dit team implementeert technische oplossingen die in het plan worden omschreven, overeenkomstig de governancevereisten.
Hoe bouw ik een team voor cloudgovernance? Dit team zorgt ervoor dat risico's en risicotolerantie op de juiste wijze worden geëvalueerd en beheerd.
Hoe werkt een team voor cloudbewerkingen? Dit team is gericht op bewaking, reparatie en het oplossen van problemen omtrent traditionele IT-activiteiten en -assets.