Aan de slag met het Cloud Adoption Framework

De Cloud Adoption Framework kan u helpen aan de slag te gaan met verschillende introductiehandleidingen. In dit artikel worden de handleidingen gegroepeerd, zodat u de handleiding vindt die het best bij uw huidige uitdagingen past.


Via elk van de volgende koppelingen bekijkt u vragen die vaak worden gesteld wanneer een organisatie een bepaal doel wil behalen tijdens het cloudacceptatietraject.

Scenario's voor cloudimplementatie

De inspanningen van uw organisatie voor cloudimplementatie moeten de strategische langetermijndoelen voor uw cloudtraject ondersteunen. We hebben richtlijnen voor cloudimplementatie voor verschillende scenario's, waaronder hybride en multicloud, moderne toepassingsplatforms, SAP, detailhandel, defensie en meer.

Antipatronen voor cloudimplementatie

Bij het migreren naar de cloud kunt u fouten tegenkomen met het ontwerp, de planning of de implementatie. We hebben gedetailleerde richtlijnen bijgewerkt over antipatronen die innovatie kunnen blokkeren en voorkomen dat bedrijven doelstellingen aannemen en realiseren.

Basis uitlijnen

Het cloudacceptatietraject van uw bedrijf wordt begeleid met fundamentele beslissingen die van invloed zijn op de resultaten van uw cloudacceptatietraject. De volgende informatie kan u helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en deze vastleggen als referentie voor gebruik tijdens de levenscyclus van de cloudimplementatie.

Acceptatie versnellen

Cloudacceptatie vereist technische verandering, maar om digitaal te transformeren met de cloud, is er meer dan alleen IT nodig. Gebruik deze handleiding om verschillende teams op elkaar af te stemmen om de migratie en innovatie te versnellen.

Gids Beschrijving
We willen bestaande workloads migreren naar de cloud. Deze gids is een goed uitgangspunt als het uw primaire focus is om on-premises workloads naar de cloud te migreren.
We willen nieuwe producten en services bouwen in de cloud. Deze gids kan u helpen bij de voorbereiding op de implementatie van innovatieve cloudoplossingen.
We worden geblokkeerd door het ontwerp en de configuratie van de omgeving. Deze gids bevat een snelle aanpak voor het ontwerpen en configureren van uw omgeving.

Controles verbeteren

Naarmate uw cloudacceptatietraject vordert, kan een solide besturingsmodel ervoor helpen zorgen dat er goede beslissingen worden genomen. U kunt ook wijzigingen in de organisatie overwegen. Deze handleidingen helpen u bij het afstemmen van personen en het verbeteren van bewerkingen om uw operationele cloudmodel te ontwikkelen.

Gids Beschrijving
Hoe leveren we operationale topprestaties tijdens de cloudtransformatie? De stappen in deze gids kunnen het strategieteam helpen de bedrijfsbeheerwijzigingen door te voeren die vereist zijn om consistente bedrijfskwaliteit te kunnen handhaven.
Hoe beheren we bedrijfskosten? Deze handleiding kan u helpen de bedrijfskosten in de omgeving te optimaliseren en de kosten te beheren.
Hoe beveiligen we cloudomgeving van het bedrijf consistent? Deze handleiding helpt bij het toepassen van beveiligingscontroles in de hele onderneming om beveiligingsproblemen te minimaliseren en de reactie op incidenten te versnellen.
Hoe passen we de juiste controles toe om betrouwbaarheid te verbeteren? Deze handleiding helpt onderbrekingen te beperken die te maken hebben met configuratie-inconsistenties, resourcebeheer, beveiligingsbasislijnen of beleidsregels voor bronbescherming.
Hoe garanderen we prestaties binnen het bedrijf? Deze handleiding helpt u processen vast te stellen waarmee u de bedrijfsprestaties kunt handhaven.

Teams samenstellen

Afhankelijk van uw acceptatiestrategie en operatiemodel moet u mogelijk een aantal teams opzetten. In dit gedeelte leert u hoe u die teams opzet.

Gids Beschrijving
Hoe stroomlijnen we onze organisatie? Deze handleiding helpt u bij het opzetten van een bedrijfsstructuur met geschikt personeel.
Heb ik een cloudstrategieteam nodig? Dit team zorgt ervoor dat inspanningen van cloudacceptatie overeenkomen met bedrijfsresultaten.
Wat doet een cloudacceptatieteam? Dit team implementeert technische oplossingen die in het plan worden omschreven, overeenkomstig de governancevereisten.
Hoe bouw ik een team voor cloudgovernance? Dit team zorgt ervoor dat risico's en risicotolerantie correct worden geëvalueerd en beheerd.
Hoe werkt een team voor cloudbewerkingen? Dit team is gericht op bewaking, reparatie en het oplossen van problemen omtrent traditionele IT-activiteiten en -assets.