AI met gegevensstromen

In dit artikel bespreken we manieren waarop u kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, oftewel AI) kunt gebruiken met gegevensstromen. In dit artikel worden de volgende gebieden beschreven:

 • Cognitive Services
 • Geautomatiseerde machine learning
 • Integratie van Azure Machine Learning

Cognitive Services in Power BI

Met Cognitive Services in Power BI kunt u verschillende algoritmen van Azure Cognitive Services toepassen om uw gegevens te verrijken in de selfservice voor gegevensvoorbereiding voor gegevensstromen.

De services die momenteel worden ondersteund zijn Sentimentanalyse, Sleuteltermextractie, Taaldetectie en Afbeeldingen taggen. De transformaties worden uitgevoerd in de Power BI-service en vereisen geen Azure Cognitive Services-abonnement. Deze functie vereist Power BI Premium.

AI-functies inschakelen

Cognitive Services worden ondersteund voor de Premium-capaciteitsknooppunten EM2, A2, P1 en hoger. Cognitive Services zijn ook beschikbaar met een PPU-licentie (Premium Per User). Voor het uitvoeren van Cognitive Services wordt een afzonderlijke AI-werkbelasting op de capaciteit gebruikt. Voordat u Cognitive Services in Power BI gaat gebruiken, moet de AI-werkbelasting worden ingeschakeld in de capaciteitsinstellingen van de beheerportal. U kunt de AI-werkbelasting in de sectie Werkbelastingen inschakelen en de maximale hoeveelheid geheugen definiëren die deze werkbelasting mag gebruiken. De aanbevolen geheugenlimiet is 20%. Door deze limiet te overschrijden, vertraagt de query.

Cognitive Services in Power BI

Aan de slag met Cognitive Services in Power BI

Cognitive Services-transformaties maken deel uit van de selfservice voor gegevensvoorbereiding voor gegevensstromen. Begin met het bewerken van een gegevensstroom om uw gegevens met Cognitive Services te verrijken.

Een gegevensstroom bewerken

Selecteer de knop AI-inzichten in het bovenste lint van de Power Query-editor.

AI-inzichten in de Power Query-editor

Selecteer in het pop-upvenster de functie die u wilt gebruiken en de gegevens die u wilt transformeren. In dit voorbeeld scoor ik het gevoel van een kolom die beoordelingstekst bevat.

Selecteer een functie

Cultureinfo is een optionele invoer om de taal van de tekst te bepalen. In deze kolom wordt een ISO-code verwacht. U kunt een kolom gebruiken als invoer voor Cultureinfo of een statische kolom. In dit voorbeeld is de taal voor de hele kolom als Engels (en) opgegeven. Als u deze kolom leeg laat, detecteert Power BI automatisch de taal voordat u de functie toepast. Selecteer vervolgens Aanroepen.

Aanroepen selecteren

Nadat de functie is aangeroepen, wordt het resultaat als een nieuwe kolom aan de tabel toegevoegd. De transformatie wordt ook als een toegepaste stap aan de query toegevoegd.

Er wordt een nieuwe kolom gemaakt

Als de functie meerdere uitvoerkolommen retourneert, wordt met het aanroepen van de functie een nieuwe kolom met een rij met meerdere uitvoerkolommen toegevoegd.

Gebruik de uitvouwoptie om een of beide waarden als kolommen aan uw gegevens toe te voegen.

Kolom uitvouwen

Beschikbare functies

Deze sectie beschrijft de beschikbare functies in Cognitive Services in Power BI.

Taal detecteren

De functie taaldetectie evalueert tekstinvoer en retourneert voor elke kolom de taalnaam en ISO-id. Deze functie is handig voor gegevenskolommen die willekeurige tekst verzamelen waarvan de taal onbekend is. Als invoer verwacht de functie gegevens in tekstindeling.

Text Analytics herkent maximaal 120 talen. Zie voor meer informatie Ondersteunde talen.

Sleuteltermen ophalen

De functie Sleuteltermextractie evalueert ongestructureerde tekst en retourneert voor elke tekstkolom een lijst met sleuteltermen. De functie vereist een tekstkolom als invoer en accepteert een optionele invoer voor Cultureinfo. (Zie de sectie Aan de slag eerder in dit artikel).

Sleuteltermextractie werkt het beste bij grotere lappen tekst. Dit is het tegenovergestelde van Sentimentanalyse, die beter presteert bij kleinere stukken tekst. Voor de beste resultaten bij beide activiteiten, zou u de invoeren dienovereenkomstig kunnen herstructureren.

Gevoel scoren

De functie Gevoel scoren evalueert tekstinvoer en retourneert een gevoelsscore voor elk document, variërend van 0 (negatief) tot 1 (positief). Deze functie is handig voor het detecteren van positieve en negatieve gevoelens op sociale media, klantbeoordelingen en discussiefora.

Text Analytics maakt gebruik van een machine learning-classificatiealgoritme voor het genereren van een gevoelsscore tussen 0 en 1. Scores dichter bij 1 duiden op een positief gevoel, scores dichter bij 0 op een negatief gevoel. Het model is vooraf getraind met een uitgebreide hoeveelheid tekst met gevoelsassociaties. Het is momenteel niet mogelijk om uw eigen trainingsgegevens te gebruiken. Het model maakt tijdens de tekstanalyse gebruik van een combinatie aan technieken, waaronder tekstverwerking, woordsoortanalyse, woordplaatsing en woordassociaties. Zie voor meer informatie over het algoritme Introducing Text Analytics (Maak kennis met Text Analytics).

Sentimentanalyse wordt uitgevoerd op de hele invoerkolom, in plaats van sentiment voor een bepaalde tabel in de tekst te extraheren. In de praktijk verbetert het scoren van nauwkeurigheid wanneer documenten een of twee zinnen bevatten in plaats van een grote lap tekst. Tijdens een objectiviteitsevaluatiefase bepaalt het model of een invoerkolom als geheel objectief is of sentiment bevat. Een invoerkolom die voornamelijk objectief is, leidt niet tot de gevoelsdetectiezin, wat resulteert in een score van .50, zonder verdere verwerking. Voor invoerkolommen die in de pijplijn worden voortgezet, genereert de volgende fase een score boven of onder .50, afhankelijk van de mate van gevoel die in de invoerkolom is gedetecteerd.

Op dit moment ondersteunt Sentimentanalyse Engels, Duits, Spaans en Frans. Andere talen zijn beschikbaar als preview. Zie voor meer informatie Ondersteunde talen.

Afbeeldingen taggen

De functie Afbeeldingen taggen retourneert tags op basis van meer dan 2.000 herkenbare objecten, levende wezens, landschappen en acties. Wanneer tags ambigu of niet algemeen bekend zijn, biedt de uitvoer 'hints' om de betekenis van de tag in de context van een bekende instelling te duiden. Tags worden niet als taxonomie geordend en er bestaan geen overnamehiërarchieën. Een verzameling inhoudstags vormt de basis voor een 'beschrijving van de afbeelding, weergegeven als voor mensen leesbare taal opgemaakt in volledige zinnen.

Na het uploaden van een afbeelding of het specificeren van een afbeeldings-URL, leveren de algoritmen van Computer Vision als output tags die zijn gebaseerd op objecten, levende wezens en acties die in de afbeelding zijn herkend. Niet alleen het belangrijkste onderwerp, bijvoorbeeld een persoon op de voorgrond, maar ook de setting (binnen of buiten), meubels, hulpmiddelen, planten, dieren, accessoires, gadgets enz. kunnen worden getagd.

Voor deze functie is een afbeeldings-URL of abase-64-kolom vereist als invoer. Momenteel ondersteunt Afbeeldingen taggen Engels, Spaans, Japans, Portugees en vereenvoudigd Chinees. Zie voor meer informatie Ondersteunde talen.

Geautomatiseerde Machine Learning in Power BI

Met geautomatiseerde machine learning (AutoML) voor gegevensstromen kunnen bedrijfsanalisten rechtstreeks in Power BI machine learning-modellen (ML) trainen, valideren en aanroepen. De service bevat een eenvoudige ervaring voor het maken van een nieuw ML-model, waarbij analisten hun gegevensstromen kunnen gebruiken om de invoergegevens op te geven voor het trainen van het model. De service extraheert automatisch de meest relevante functies en selecteert een geschikt algoritme, waarna het ML-model wordt afgestemd en gevalideerd. Nadat een model is getraind, genereert Power BI automatisch een prestatierapport dat de resultaten van de validatie bevat. Het model kan vervolgens worden aangeroepen voor nieuwe of bijgewerkte gegevens in de gegevensstroom.

Scherm voor machine learning

Geautomatiseerde machine learning is alleen beschikbaar voor gegevensstromen die worden gehost in Power BI Premium of Embedded.

Werken met AutoML

Bij gegevensstromen kunt u zelf gegevens voorbereiden voor big data. Met AutoML, geïntegreerd in gegevensstromen, kunt u de taken voor gegevensvoorbereiding ook inzetten voor het bouwen van machine learning-modellen, rechtstreeks vanuit Power BI.

Met AutoML in Power BI kunnen gegevensanalisten aan de hand van gegevensstromen op een vereenvoudigde manier machine learning-modellen bouwen, met alleen maar hun Power BI-vaardigheden. Het grootste deel van de gegevenswetenschap achter het maken van de ML-modellen wordt geautomatiseerd door Power BI. Het heeft vangnetten om ervoor te zorgen dat het gegenereerde model van goede kwaliteit is en inzicht geeft in het proces dat wordt gebruikt om uw ML-model te maken.

AutoML biedt ondersteuning voor het maken van modellen van het type Binaire voorspelling, Classificatie en Regressie voor gegevensstromen. Dit zijn gecontroleerde ('supervised') typen machine learning-technieken, wat betekent dat ze leren van de bekende resultaten van eerdere waarnemingen om de resultaten van andere waarnemingen te voorspellen. De invoergegevensset voor het trainen van een AutoML-model is een set rijen die zijn gelabeld met de bekende resultaten.

Met AutoML in Power BI integreert u geautomatiseerde ML uit Azure Machine Learning om uw ML-modellen te maken. U hebt echter geen Azure-abonnement nodig om AutoML te gebruiken in Power BI. Het proces van het trainen en hosten van de ML-modellen wordt volledig beheerd door de Power BI-service.

Nadat een ML-model is getraind, genereert AutoML automatisch een Power BI-rapport waarin de waarschijnlijke prestaties van uw ML-model worden uitgelegd. AutoML benadrukt de verklaarbaarheid door het accentueren van de belangrijkste beïnvloeders in de invoer die van invloed zijn op de voorspellingen die worden geretourneerd door uw model. Het rapport bevat ook belangrijke metrische gegevens voor het model.

Andere pagina's van het gegenereerde rapport bevatten het statistische overzicht van het model en de trainingsdetails. Het statistisch overzicht is van belang voor gebruikers die de standaardprestatiemetingen voor het model willen zien die worden gehanteerd in de gegevenswetenschap. De trainingsdetails geven een overzicht van alle iteraties die zijn uitgevoerd om het model te maken, met de bijbehorende modelleringsparameters. Hier wordt ook beschreven hoe elke invoer is gebruikt voor het maken van het ML-model.

U kunt het ML-model vervolgens toepassen op uw gegevens om een score te verkrijgen. Wanneer de gegevensstroom wordt vernieuwd, worden uw gegevens bijgewerkt met voorspellingen uit uw ML-model. Power BI bevat ook een afzonderlijke uitleg voor elke specifieke voorspelling die het ML-model produceert.

Een machine learning-model maken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een AutoML-model maakt.

Gegevens voorbereiden voor het maken van een ML-model

Als u een machine learning-model wilt maken in Power BI, moet u eerst een gegevensstroom maken voor de gegevens die de historische resultaatgegevens bevatten. Dit zijn de gegevens die worden gebruikt voor het trainen van het ML-model. Bovendien moet u berekende kolommen toevoegen voor metrische gegevens van het bedrijf die belangrijke voorspellingsfactoren kunnen zijn voor het resultaat dat u wilt voorspellen. Zie Een gegevensstroom configureren en gebruiken voor meer informatie over het configureren van uw gegevensstroom.

AutoML hanteert specifieke gegevensvereisten voor het trainen van een machine learning-model. Deze vereisten worden hieronder beschreven voor de verschillende modeltypen.

Invoer voor ML-model configureren

Als u een AutoML-model wilt maken, selecteert u het ML-pictogram in de kolom Acties van de gegevensstroomtabel en selecteert u Een machine learning-model toevoegen.

Een machine learning-model toevoegen

Er wordt een vereenvoudigde ervaring gestart, die bestaat uit een wizard die u door het proces van het maken van het ML-model leidt. De wizard bestaat uit de volgende eenvoudige stappen.

1. Selecteer de tabel met de historische gegevens en de resultaatkolom waarvoor u een voorspelling wilt

De resultaatkolom identificeert het labelkenmerk voor het trainen van het ML-model, weergegeven in de volgende afbeelding.

Gegevens voor historisch resultaat selecteren

2. Een modeltype kiezen

Wanneer u de resultaatkolom opgeeft, analyseert AutoML de labelgegevens om het meest waarschijnlijke ML-modeltype aan te bevelen dat kan worden getraind. U kunt een ander modeltype kiezen, zoals hieronder wordt weergegeven, door te klikken op 'Een ander model selecteren'.

Een model selecteren

Notitie

Sommige modeltypen worden mogelijk niet ondersteund voor de gegevens die u hebt geselecteerd en zijn dan ook uitgeschakeld. In het bovenstaande voorbeeld is Regressie uitgeschakeld, omdat een tekstkolom is geselecteerd als resultaatkolom.

3. Selecteer de invoer die door het model moet worden gebruikt als voorspellende signalen

AutoML analyseert een voorbeeld van de geselecteerde tabel om de invoer voor te stellen die kan worden gebruikt voor het trainen van het ML-model. Er worden verklaringen gegeven naast kolommen die niet zijn geselecteerd. Als een bepaalde kolom te veel afzonderlijke waarden of slechts één waarde of een lage of hoge correlatie met de uitvoerkolom heeft, wordt dit niet aanbevolen.

Invoer die afhankelijk is van de resultaatkolom (of de labelkolom) mag niet worden gebruikt voor het trainen van het ML-model, omdat deze van invloed zijn op de prestaties. Dergelijke kolommen worden gemarkeerd als 'verdacht hoge correlatie met uitvoerkolom'. Als u deze kolommen invoert in de trainingsgegevens, treedt er labellekkage op, waarbij het model goed presteert op de validatie- of testgegevens, maar niet overeenkomt met die prestaties bij gebruik in productie voor scoren. Labellekkage kan een mogelijke reden tot zorg zijn in AutoML-modellen, wanneer de prestaties van het trainingsmodel te mooi zijn om waar te zijn.

Deze functie-aanbeveling is gebaseerd op een sample van gegevens, waardoor u de gebruikte invoer moet controleren. U hebt de mogelijkheid om de selecties te wijzigen zodat alleen de kolommen worden opgenomen die het model moet bestuderen. U kunt ook alle kolommen selecteren door het selectievakje naast de tabelnaam in te schakelen.

Invoerkolommen aanpassen

4. Geef uw model een naam en sla de configuratie op

In de laatste stap kunt u het model een naam geven en Opslaan en trainen selecteren. Hiermee wordt begonnen met de training van het ML-model. U kunt ervoor kiezen om de trainingstijd te verkorten om snel resultaten te bekijken of de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan training te vergroten om het beste model te krijgen.

Uw model een naam geven

Training van ML-model

De training van AutoML-modellen vindt plaats tijdens het vernieuwen van een gegevensstroom. AutoML bereidt uw gegevens eerst voor op de training. AutoML splitst de historische gegevens die u opgeeft in gegevenssets voor trainingsdoeleinden en voor testdoeleinden. De set voor testdoeleinden is een evaluatieset die wordt gebruikt om de modelprestaties na de training te valideren. Deze worden gerealiseerd als trainings- en testtabellen in de gegevensstroom. AutoML maakt gebruik van kruisvalidatie voor de modelvalidatie.

Vervolgens wordt elke invoerkolom geanalyseerd en wordt de imputatie toegepast, waardoor ontbrekende waarden worden vervangen door vervangende waarden. Er worden een aantal verschillende imputatiestrategieën gebruikt door AutoML. In het geval van invoerkenmerken die als numerieke functies worden behandeld, wordt voor de imputatie het gemiddelde van de kolomwaarden genomen. In het geval van invoerkenmerken die als categorische functies worden behandeld, gebruikt AutoML de modus van de kolomwaarden voor de imputatie. Het gemiddelde en de modus van de waarden die worden gebruikt voor de imputatie, worden berekend door het AutoML-framework in de subgegevensset voor een subsample van de training.

Daarna worden, zoals vereist, steekproeven en normalisatie toegepast op uw gegevens. In het geval van classificatiemodellen voert AutoML de invoergegevens uit door middel van gelaagde steekproeven en worden de klassen gebalanceerd om ervoor te zorgen dat het aantal rijen gelijk is.

AutoML past verschillende transformaties toe op elke geselecteerde invoerkolom op basis van het gegevenstype en de statistische eigenschappen. AutoML gebruikt deze transformaties voor het extraheren van functies die kunnen worden gebruikt bij het trainen van uw ML-model.

Het trainingsproces voor AutoML-modellen bestaat uit maximaal 50 iteraties met verschillende modelleringsalgoritmen en hyperparameter-instellingen om het model met de beste prestaties te vinden. De training kan eerder eindigen met minder iteraties als AutoML merkt dat er geen prestatieverbetering wordt waargenomen. De prestaties van elk van deze modellen worden beoordeeld door validatie aan de hand van de set met evaluatiegegevens. Tijdens deze trainingsstap maakt AutoML verschillende pijplijnen voor de training en validatie van deze iteraties. Het proces van het beoordelen van de prestaties van de modellen kan enige tijd duren, van enkele minuten tot enkele uren tot de trainingstijd die is geconfigureerd in de wizard, afhankelijk van de grootte van de gegevensset en de capaciteitsresources.

In sommige gevallen kan het uiteindelijke gegenereerde model gebruikmaken van 'ensemble learning', waarbij meerdere modellen worden gebruikt om betere voorspellende prestaties te bieden.

Verklaarbaarheid van AutoML-model

Nadat het model is getraind, analyseert AutoML de relatie tussen de invoerfuncties en de modeluitvoer. Daarnaast worden voor elke invoerfunctie de magnitude van de wijziging van de modeluitvoer beoordeeld voor de set met evaluatiegegevens. Dit staat bekend als de functie-urgentie. Dit gebeurt als onderdeel van het vernieuwen zodra de training is voltooid. Het vernieuwen kan daarom langer duren dan de trainingstijd die in de wizard is geconfigureerd.

Functie-urgentie

Rapport voor AutoML-model

AutoML genereert een Power BI-rapport met een overzicht van de prestaties van het model tijdens validatie, samen met het belang van globale functies. Dit rapport is toegankelijk vanaf het tabblad Machine Learning-model wanneer het vernieuwen van de gegevensstroom is geslaagd. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van het toepassen van het ML-model op de testgegevens voor evaluatie en het vergelijken van de voorspellingen met de bekende resultaatwaarden.

U kunt het modelrapport bekijken om inzicht in de prestaties te krijgen. U kunt ook controleren of de belangrijkste beïnvloeders van het model overeenkomen met de zakelijke inzichten over de bekende resultaten.

De diagrammen en metingen die worden gebruikt om de prestaties van het model te beschrijven in het rapport, zijn afhankelijk van het modeltype. Deze prestatiediagrammen en metingen worden beschreven in de volgende secties.

Het rapport kan extra pagina's bevatten met statistische metingen van het model gezien vanuit het perspectief van de gegevenswetenschap. Zo bevat het rapport voor binaire voorspellingen bijvoorbeeld een toenamediagram en de ROC-curve voor het model.

De rapporten bevatten ook een pagina met trainingsdetails met een beschrijving van hoe het model is getraind en een diagram met een beschrijving van de modelprestaties voor elke iteratie.

Trainingsdetails

In een andere sectie op deze pagina wordt het gedetecteerde type van de invoerkolom en de imputatiemethode beschreven die wordt gebruikt voor het invullen van ontbrekende waarden. De pagina bevat ook de parameters die worden gebruikt door het uiteindelijke model.

Meer informatie voor het model

Als het geproduceerde model gebruikmaakt van 'ensemble learning', bevat de pagina met trainingsdetails ook een grafiek met de weging van elk samenstellend model in het ensemble, samen met de bijbehorende parameters.

Weging in het ensemble

Toepassen van AutoML-model

Als u tevreden bent met de prestaties van het gemaakte ML-model, kunt u het model toepassen op nieuwe of bijgewerkte gegevens wanneer uw gegevensstroom wordt vernieuwd. U kunt dit doen vanuit het modelrapport, door de knop Toepassen te selecteren in de rechterbovenhoek of de knop ML-model toepassen onder acties op het tabblad Machine Learning-modellen.

Als u het ML-model wilt toepassen, moet u de naam opgeven van de tabel waarop het moet worden toegepast en een voorvoegsel voor de kolommen die aan deze tabel worden toegevoegd voor de modeluitvoer. Het standaardvoorvoegsel voor de kolomnamen is de modelnaam. De functie Apply kan aanvullende parameters bevatten die specifiek zijn voor het modeltype.

Door het ML-model toe te passen, worden twee nieuwe gegevensstroomtabellen gemaakt die de voorspellingen en geïnitialiseerde uitleg bevatten voor elke rij die in de uitvoertabel wordt scoren. Als u bijvoorbeeld het PurchaseIntent-model toepast op de tabel OnlineShoppers , genereert de uitvoer de verrijkte PurchaseIntent- en OnlineShoppersverrijkte PurchaseIntent-uitlegtabellen . Voor elke rij in de verrijkte tabel worden de uitleg onderverdeeld in meerdere rijen in de tabel met verrijkte uitleg op basis van de invoerfunctie. Een ExplanationIndex helpt de rijen van de tabel met verrijkte uitleg toe te wijzen aan de rij in een verrijkte tabel.

Query-editor

U kunt ook elk Power BI AutoML-model toepassen op tabellen in elke gegevensstroom in dezelfde werkruimte met behulp van AI-inzichten in de PQO-functiebrowser. Op deze manier kunt u modellen die door anderen zijn gemaakt, gebruiken in dezelfde werkruimte, zonder u dat de eigenaar bent van de gegevensstroom die het model bevat. Met Power Query worden alle Power BI ML-modellen in de werkruimte gedetecteerd en weergegeven als dynamische Power Query-functies.  U kunt deze functies aanroepen door ze te openen vanuit het lint in de Power Query-editor, of door de ML-functie rechtstreeks aan te roepen. Deze functionaliteit wordt momenteel alleen ondersteund voor Power BI-gegevensstromen en voor Power Query Online in de Power BI-service. Houd er rekening mee dat dit verschilt van het toepassen van ML-modellen binnen een gegevensstroom met behulp van de AutoML-wizard. Er is geen uitlegtabel gemaakt met deze methode en tenzij u de eigenaar van de gegevensstroom bent, hebt u geen toegang tot modeltrainingsrapporten of kunt u het model opnieuw trainen. Als het bronmodel wordt bewerkt (invoerkolommen toevoegen of verwijderen) of als het model of de brongegevensstroom wordt verwijderd, wordt deze afhankelijke gegevensstroom verbroken.

Een model toepassen met behulp van de PQO-functiebrowser

Nadat u het model hebt toegepast, zorgt AutoML ervoor dat uw voorspellingen altijd actueel zijn wanneer de gegevensstroom wordt vernieuwd.

Als u de inzichten en voorspellingen van het ML-model in een Power BI-rapport wilt gebruiken, kunt u vanuit Power BI Desktop verbinding maken met de uitvoertabel met behulp van de gegevensstroomconnector.

Modellen van het type Binaire voorspelling

Modellen van het type Binaire voorspelling, formeel ook bekend als binaire classificatiemodellen, worden gebruikt om een gegevensset in twee groepen te classificeren. Ze worden gebruikt om gebeurtenissen te voorspellen die een binaire uitkomst kunnen hebben. Bijvoorbeeld of een verkoopkans wordt geconverteerd, of een account wordt opgezegd, of een factuur op tijd wordt betaald, of een transactie frauduleus is, enzovoort.

De uitvoer van een binair voorspellingsmodel is een waarschijnlijkheidsscore, die de waarschijnlijkheid aangeeft dat het doelresultaat werkelijkheid zal worden.

Trainen van een binair voorspellingsmodel

Vereisten:

 • Voor elke klasse met resultaten zijn minimaal 20 rijen met historische gegevens vereist

Het proces van het maken van een binair voorspellingsmodel bestaat uit dezelfde stappen als voor andere AutoML modellen, zoals wordt beschreven in het gedeelte Invoer voor ML-model configureren hierboven. Het enige verschil zit in de stap Een model kiezen, waarin u de waarde voor het doelresultaat kunt selecteren waarin u het meest geïnteresseerd bent. U kunt ook beschrijvende labels opgeven voor de resultaten die moeten worden gebruikt in het automatisch gegenereerde rapport waarin de resultaten van de modelvalidatie worden samengevat.

Wizard Binaire voorspelling

Rapport voor binair voorspellingsmodel

Het binaire voorspellingsmodel produceert als uitvoer een kans dat een rij het doelresultaat bereikt. Het rapport bevat een slicer voor de waarschijnlijkheidsdrempel, die van invloed is op de manier waarop de scores boven en onder de drempel worden geïnterpreteerd.

In het rapport worden de prestaties van het model beschreven in termen van terecht positieven (True Positives), fout-positieven (False Positives), terecht negatieven (True Negatives) en fout-negatieven (False Negatives). Terecht positieven en terecht negatieven zijn correct voorspelde resultaten voor de twee klassen in de resultaatgegevens. Fout-positieven zijn rijen die zijn voorspeld het doelresultaat te hebben, maar dat is eigenlijk niet het gevolg. Omgekeerd zijn fout-negatieven rijen met het doelresultaat, maar zijn voorspeld dat ze deze niet hebben.

Metingen, zoals Precisie en Terughalen, beschrijven het effect van de waarschijnlijkheidsdrempel op de voorspelde resultaten. U kunt de slicer met de waarschijnlijkheidsdrempel gebruiken om een drempel te selecteren die een compromis oplevert tussen Precisie en Terughalen.

Voorbeeld van nauwkeurigheid

Het rapport bevat ook een hulpprogramma voor een kosten-batenanalyse waarmee u de subset van de populatie kunt identificeren waarop moet worden ingezet om de hoogste winst te krijgen. Aan de hand van de geschatte kosten per eenheid en een eenheidsvoordeel door het bereiken van een doelresultaat, wordt getracht met de kosten-batenanalyse de winst te maximaliseren. U kunt dit hulpprogramma gebruiken om uw waarschijnlijkheidsdrempelwaarde te kiezen op basis van het maximumpunt in de grafiek om de winst te maximaliseren. U kunt de grafiek ook gebruiken om de winst of kosten voor uw keuze van de waarschijnlijkheidsdrempelwaarde te berekenen.

Kosten/baten

De pagina Nauwkeurigheidsrapport van het modelrapport bevat het diagram Cumulatieve toenames en de ROC-curve voor het model. Dit zijn statistische metingen van modelprestaties. De rapporten bevatten beschrijvingen van de weergegeven diagrammen.

Scherm met nauwkeurigheidsrapport

Een binair voorspellingsmodel toepassen

Als u een binair voorspellingsmodel wilt toepassen, moet u de tabel opgeven met de gegevens waarop u de voorspellingen van het ML-model wilt toepassen. Andere parameters zijn het voorvoegsel voor de naam van de uitvoerkolom en de waarschijnlijkheidsdrempel voor het classificeren van het voorspelde resultaat.

Voorspellingsinvoer

Wanneer een binair voorspellingsmodel wordt toegepast, worden er vier uitvoerkolommen toegevoegd aan de verrijkte uitvoertabel: Resultaat, PredictionScore, PredictionExplanation en ExplanationIndex. De kolomnamen in de tabel bevatten het voorvoegsel dat is opgegeven wanneer het model wordt toegepast.

PredictionScore is een waarschijnlijkheidspercentage waarmee de waarschijnlijkheid wordt aangegeven dat het doelresultaat werkelijkheid zal worden.

De kolom Outcome bevat het label voor het voorspelde resultaat. Als records waarschijnlijkheidsscores hebben die de drempel overschrijden, wordt voorspeld dat ze het doelresultaat waarschijnlijk behalen en krijgen ze het label Waar. Van records onder de drempelwaarde wordt voorspeld dat het onwaarschijnlijk is dat ze het resultaat kunnen bereiken; deze krijgen het label Onwaar.

De kolom PredictionExplanation bevat een uitleg met de specifieke invloed van de invoerfuncties op de PredictionScore.

Classificatiemodellen

Classificatiemodellen worden gebruikt om een gegevensset in meerdere groepen of klassen te classificeren. Ze worden gebruikt om gebeurtenissen te voorspellen die een van de verschillende mogelijke resultaten kunnen hebben. Bijvoorbeeld of een klant waarschijnlijk een zeer hoge, hoge, gemiddelde of lage levensduur heeft, of het risico voor betalingsverzuim hoog, gemiddeld, laag of zeer laag is, enzovoort.

De uitvoer van een classificatiemodel is een waarschijnlijkheidsscore, die de kans identificeert dat een rij de criteria voor een bepaalde klasse bereikt.

Trainen van een classificatiemodel

De invoertabel met uw trainingsgegevens voor een classificatiemodel moet een tekenreeks- of geheel getalkolom hebben als resultaatkolom, waarmee de eerdere bekende resultaten worden geïdentificeerd.

Vereisten:

 • Voor elke klasse met resultaten zijn minimaal 20 rijen met historische gegevens vereist

Het proces van het maken van een binair classificatiemodel bestaat uit dezelfde stappen als voor andere AutoML modellen, zoals wordt beschreven in het gedeelte Invoer voor ML-model configureren hierboven.

Rapport voor classificatiemodel

Het rapport Classificatiemodel wordt geproduceerd door het ML-model toe te passen op de testgegevens van de bewaring en de voorspelde klasse voor een rij te vergelijken met de werkelijke bekende klasse.

Het modelrapport bevat een grafiek met de uitsplitsing van de juiste en onjuist geclassificeerde rijen voor elke bekende klasse.

Modelrapport

Een verdere klassespecifieke inzoomactie maakt een analyse mogelijk van hoe de voorspellingen voor een bekende klasse worden gedistribueerd. Hier ziet u de andere klassen waarin rijen van die bekende klasse waarschijnlijk verkeerd worden geclassificeerd.

De toelichting van het model in het rapport bevat ook de belangrijkste voorspellingsfactoren voor elke klasse.

Het rapport voor het classificatiemodel bevat ook een pagina met trainingsdetails die vergelijkbaar is met de pagina's voor andere modeltypen, zoals wordt beschreven in het gedeelte Rapport voor AutoML-model eerder in dit artikel.

Toepassen van een classificatiemodel

Als u een classificatie-ML-model wilt toepassen, moet u de tabel opgeven met de invoergegevens en het voorvoegsel voor de uitvoerkolomnaam.

Wanneer een classificatiemodel wordt toegepast, worden er vijf uitvoerkolommen toegevoegd aan de verrijkte uitvoertabel : ClassificationScore, ClassificationResult, ClassificationExplanation, ClassProbabilities en ExplanationIndex. De kolomnamen in de tabel bevatten het voorvoegsel dat is opgegeven wanneer het model wordt toegepast.

De kolom ClassProbabilities bevat de lijst met waarschijnlijkheidsscores voor de rij voor elke mogelijke klasse.

De ClassificationScore is de percentagekans, waarmee de kans wordt geïdentificeerd dat een rij de criteria voor een bepaalde klasse bereikt.

De kolom ClassificationResult bevat de meest waarschijnlijk voorspelde klasse voor de rij.

De kolom ClassificationExplanation bevat een uitleg met de specifieke invloed van de invoerfuncties op de ClassificationScore.

Regressiemodellen

Regressiemodellen worden gebruikt om een numerieke waarde te voorspellen. Bijvoorbeeld: de omzet die waarschijnlijk zal worden gerealiseerd met een verkoop, de levensduur van een account, het bedrag van een factuur die waarschijnlijk zal worden betaald, de datum waarop een factuur kan worden betaald, enzovoort.

De uitvoer van een regressiemodel is de voorspelde waarde.

Trainen van een regressiemodel

De invoertabel met de trainingsgegevens voor een regressiemodel moet een numerieke kolom hebben als resultaatkolom, waarmee de bekende resultaatwaarden worden geïdentificeerd.

Vereisten:

 • Voor een regressiemodel zijn minimaal 100 rijen met historische gegevens vereist

Het proces van het maken van een regressiemodel bestaat uit dezelfde stappen als voor andere AutoML modellen, zoals wordt beschreven in het gedeelte Invoer voor ML-model configureren hierboven.

Rapport van regressiemodel

Net als de andere AutoML-modelrapporten, wordt het regressierapport gebaseerd op de resultaten van het toepassen van het model op de evaluatiegegevens.

Het modelrapport bevat een diagram waarin de voorspelde waarden worden vergeleken met de werkelijke waarden. In dit diagram geeft de afstand vanaf de diagonaal de fout in de voorspelling aan.

In het diagram met resterende fouten ziet u de verdeling van het percentage van gemiddelde fouten voor verschillende waarden in de set met evaluatiegegevens. De horizontale as vertegenwoordigt het gemiddelde van de werkelijke waarde voor de groep, waarbij de grootte van de bel de frequentie of het aantal waarden in dat bereik aangeeft. De verticale as vertegenwoordigt de gemiddelde restfouten.

Diagram met restfouten

Het rapport voor het regressiemodel bevat ook een pagina met trainingsdetails, net zoals de rapporten voor andere modeltypen, zoals wordt beschreven in het gedeelte Rapport voor AutoML-model eerder in dit artikel.

Toepassen van een regressiemodel

Als u een Regressie ML-model wilt toepassen, moet u de tabel opgeven met de invoergegevens en het voorvoegsel van de uitvoerkolomnaam.

Een regressie toepassen

Wanneer een Regressiemodel wordt toegepast, worden er drie uitvoerkolommen toegevoegd aan de verrijkte uitvoertabel: RegressionResult, RegressionExplanation en ExplanationIndex. De kolomnamen in de tabel bevatten het voorvoegsel dat is opgegeven wanneer het model wordt toegepast.

De kolom RegressionResult bevat de voorspelde waarde voor de rij op basis van de invoerkolommen. De kolom RegressionExplanation bevat een uitleg met de specifieke invloed van de invoerfuncties op de RegressionResult.

Azure Machine Learning-integratie in Power BI

Talloze organisaties gebruiken Machine Learning-modellen voor beter inzicht in en nauwkeurige voorspellingen over hun bedrijf. De mogelijkheid om deze modellen te visualiseren in uw rapporten, dashboards en andere analyses en daar inzicht uit op te doen, helpt deze inzichten te verspreiden onder gebruikers in het bedrijf die daar het meest behoefte aan hebben. Power BI maakt het nu gemakkelijk om de inzichten van modellen in Azure Machine Learning te gebruiken en doet dat aan de hand van eenvoudige muisbewegingen en -acties.

Een gegevenswetenschapper kan om deze mogelijkheid te gebruiken de BI-analist eenvoudigweg toegang geven tot het Azure ML-model met behulp van de Azure-portal. Vervolgens ontdekt Power Query aan het begin van elke sessie alle modellen waar de gebruiker toegang tot heeft en weergeeft deze als dynamische Power Query-functies. De gebruiker roept deze functies vervolgens aan door ze te openen vanuit het lint in Power Query-editor, of door de ML-functie rechtstreeks aan te roepen. Ook voegt Power BI toegangsaanvragen automatisch samen wanneer het Azure ML-model wordt aangeroepen voor een set rijen en dat zorgt voor betere prestaties.

Deze functionaliteit wordt momenteel alleen ondersteund voor Power BI-gegevensstromen en voor Power Query online in de Power BI-service.

Zie Inleiding tot gegevensstromen en selfservice voor gegevensvoorbereiding voor meer informatie over gegevensstromen.

Voor meer informatie over Azure Machine Learning raadpleegt u:

Een Power BI-gebruiker toegang geven tot het Azure ML-model

Voor toegang tot een Azure ML-model vanuit Power BI moet de gebruiker leestoegang hebben tot het Azure-abonnement en de Machine Learning-werkruimte.

In de stappen in dit artikel wordt beschreven hoe een Power BI-gebruiker toegang krijgt tot een model in de Azure ML-service, zodat ze toegang hebben tot dit model als een Power Query-functie. Voor meer informatie raadpleegt u Toegang beheren met RBAC en de Azure-portal.

 1. Meld u aan bij Azure Portal.

 2. Ga naar de pagina Abonnementen. U vindt de pagina Abonnementen via de lijst Alle services in het navigatievenstermenu van de Azure-portal.

  Pagina met Azure-abonnementen

 3. Selecteer uw abonnement.

  Uw abonnement selecteren

 4. Selecteer Toegangsbeheer (IAM) en vervolgens de knop Toevoegen.

  Toegangsbeheer IAM

 5. Selecteer Lezer als de rol. Selecteer de Power BI-gebruiker die u toegang wilt geven tot het Azure ML-model.

  Lezer selecteren als de rol

 6. Selecteer Opslaan.

 7. Herhaal stap drie tot en met zes om lezer toegang te verlenen tot de gebruiker voor de specifieke Machine Learning-werkruimte die als host fungeert voor het model.

Schemadetectie voor Machine Learning-modellen

Gegevenswetenschappers gebruiken voornamelijk Python om hun machine learning-modellen voor Machine Learning te ontwikkelen en zelfs te implementeren. De data scientist moet het schemabestand expliciet genereren met behulp van Python.

Dit schemabestand moet worden opgenomen in de geïmplementeerde webservice voor Machine Learning-modellen. Als u wilt dat het schema voor de webservice automatisch wordt geautomatiseerd, moet u een voorbeeld opgeven van de invoer/uitvoer in het script van de vermelding voor het geïmplementeerd model. Zie de subsectie over het (optioneel) automatisch genereren van Swagger-schema's in de implementatiemodellen met de Azure Machine Learning Service-documentatie. De koppeling bevat het voorbeeldscript van de vermelding met de instructies voor het genereren van schema's.

Met name de functies @input_schema en @output_schema in het invoerscript verwijzen naar de indelingen voor invoer- en uitvoervoorbeelden in de variabelen input_sample en output_sample . Gebruik deze voorbeelden om tijdens de implementatie een OpenAPI-specificatie (Swagger) voor de webservice te genereren.

Deze instructies voor het genereren van schema's door het bijwerken van het script van de vermelding moeten ook worden toegepast op modellen die zijn gemaakt met behulp van geautomatiseerde Machine Learning-experimenten via de Azure Machine Learning-SDK.

Notitie

Modellen die zijn gemaakt met behulp van de visuele interface van Azure Machine Learning bieden momenteel geen ondersteuning voor het genereren van schema's, maar dat zal in toekomstige releases wel het geval zijn.

Azure ML-model aanroepen in Power BI

U kunt elk Azure ML-model waar u toegang tot hebt rechtstreeks aanroepen vanuit de Power Query-editor in uw gegevensstroom. Als u toegang wilt krijgen tot de Azure ML-modellen, selecteert u de knop Bewerken voor de tabel die u wilt verrijken met inzichten uit uw Azure ML-model, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Power BI-service - de tabel bewerken

Als u de knop Bewerken selecteert, wordt het Power Query-editor voor de tabellen in uw gegevensstroom geopend.

Power Query-editor

Selecteer in het lint de knop AI-inzichten en selecteer vervolgens de map Azure Machine Learning-modellen in het navigatievenstermenu. Alle Azure ML-modellen waar u toegang tot hebt, zijn hier vermeld als Power Query-functies. De invoerparameters voor het Azure ML-model worden automatisch toegewezen als parameters van de bijbehorende Power Query-functie.

Als u een Azure ML-model wilt aanroepen, kunt u een van de kolommen van de geselecteerde tabel opgeven als invoer in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook een constante waarde opgeven die als invoer wordt gebruikt door het kolompictogram aan de linkerzijde van de het invoerdialoogvenster in te schakelen.

de kolom selecteren

Selecteer Aanroepen om het voorbeeld van de uitvoer van het Azure ML-model weer te geven als een nieuwe kolom in de tabeltabel. U ziet de aanroep aan het model ook als een toegepaste stap voor de query.

Aanroep selecteren

Als het model meerdere uitvoerparameters retourneert, worden ze gegroepeerd als een rij in de uitvoerkolom. U kunt een kolom uitbreiden om afzonderlijke uitvoerparameters te produceren in afzonderlijke kolommen.

de kolom uitbreiden

Zodra u de gegevensstroom hebt opgeslagen, wordt het model automatisch aangeroepen wanneer de gegevensstroom wordt vernieuwd, voor nieuwe of bijgewerkte rijen in de tabeltabel.

Overwegingen en beperkingen

 • AI-inzichten (Cognitive Services- en Azure ML-modellen) worden niet ondersteund op computers waarvoor proxyverificatie is ingesteld.
 • AzureML-modellen worden niet ondersteund voor gastgebruikers.
 • Er zijn enkele bekende problemen met het gebruik van gateway met AutoML en Cognitive Services. Als u een gateway wilt gebruiken, raden we u aan eerst een gegevensstroom te maken waarmee de benodigde gegevens via de gateway worden geïmporteerd. Maak vervolgens een andere gegevensstroom die verwijst naar de eerste gegevensstroom om deze modellen en AI-functies te maken of toe te passen.

Volgende stappen

In dit artikel hebt u een overzicht van geautomatiseerde machine learning voor gegevensstromen in de Power BI-service. De volgende artikelen kunnen ook van pas komen.

De volgende artikelen bieden meer informatie over gegevensstromen en Power BI: