Struktura wdrażania chmury firmy Microsoft dla platformy Azure

Sprawdzone wskazówki i najlepsze rozwiązania, które pomagają bezpiecznie wdrożyć chmurę i osiągnąć wyniki biznesowe.

Oceny

Zaplanuj podróż po chmurze za pomocą ocen, które ułatwiają mierzenie różnicy między bieżącym stanem a celami wdrażania chmury. Wyniki oceny zapewniają wyselekcjonowane wskazówki techniczne ułatwiające osiągnięcie celów.

Rozwijanie umiejętności dzięki szkoleniu w usłudze Microsoft Learn

Dowiedz się więcej o platformie Azure i Cloud Adoption Framework, wykonując te ścieżki szkoleniowe.

Znajdowanie pomocy

Firma Microsoft ma dedykowane zasoby ułatwiające odblokowanie podróży po wdrożeniu chmury.

Dlaczego usługa Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure jest odpowiednia dla Twojej firmy. https://aka.ms/adopt