Dokumentacja usługi Microsoft Dataverse

Usługa Power Apps umożliwia bezpieczne przechowywanie danych używanych przez aplikacje biznesowe oraz zarządzanie nimi.