Okno dialogowe

Screenshot of a dialog overlay with yes and no buttons shown on HoloLens

Kontrolki okien dialogowych to nakładki interfejsu użytkownika, które udostępniają informacje o aplikacji kontekstowej, często żądając akcji użytkownika. Użyj okien dialogowych, aby przekazać użytkownikom ważne informacje i zażądać potwierdzenia lub dodatkowych informacji przed ukończeniem akcji.Okno dialogowe w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu Unity

Zestaw narzędzi MRTK zapewnia kontrolkę okna dialogowego w trzech rozmiarach z jedną lub dwiema opcjami przycisku. Można również określić odległość umieszczania dla bliskiego lub dalekiego zakresu interakcji.

  • DialogSmall_192x96.prefab: 192x96mm
  • DialogMedium_192x128.prefab: 192x128mm
  • DialogLarge_192x192.prefab: 192x192mm

Screenshot of different size dialog overlays running on HoloLensZobacz też