Azure CLI-exempel för Azure Cosmos DB for NoSQL

GÄLLER FÖR: NoSQL

Följande tabeller innehåller länkar till Azure CLI-exempelskript för Azure Cosmos DB for NoSQL och exempel på Azure CLI-skript som gäller för alla Azure Cosmos DB-API:er. Vanliga exempel är desamma för alla API:er.

De här exemplen kräver Azure CLI version 2.30 eller senare. Kör az --version för att hitta versionen. Om du behöver installera eller uppgradera kan du läsa Installera Azure CLI. Om du använder Azure Cloud Shell är den senaste versionen redan installerad.

API för NoSQL-exempel

Uppgift Beskrivning
Skapa ett Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container Skapar ett Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container för API för NoSQL.
Skapa ett serverlöst Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container Skapar ett serverlöst Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container för API för NoSQL.
Skapa ett Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container med autoskalning Skapar ett Azure Cosmos DB-konto, en databas och en container med autoskalning för API för NoSQL.
Utföra dataflödesåtgärder Läsa, uppdatera och migrera mellan autoskalning och standarddataflöde i en databas och container.
Låsa resurser från borttagning Förhindra att resurser tas bort med resurslås.

Vanliga API-exempel

De här exemplen gäller för alla Azure Cosmos DB-API:er. De här exemplen använder ett API för NoSQL-konto, men dessa åtgärder är identiska för alla databas-API:er i Azure Cosmos DB.

Uppgift Beskrivning
Lägga till eller redundansväsna regioner Lägg till en region, ändra redundansprioritet, utlös en manuell redundansväxling.
Utföra kontonyckelåtgärder  Lista kontonycklar, skrivskyddade nycklar, återskapa nycklar och lista anslutningssträngar.
Skydda med IP-brandvägg Skapa ett Azure Cosmos DB-konto med IP-brandväggen konfigurerad.
Skydda nytt konto med tjänstslutpunkter Skapa ett Azure Cosmos DB-konto och skydda med tjänstslutpunkter.
Skydda befintligt konto med tjänstslutpunkter Uppdatera ett Azure Cosmos DB-konto för att skydda med tjänstslutpunkter när undernätet så småningom konfigureras.
Hitta ett befintligt kostnadsfritt konto Ta reda på om det finns ett befintligt kostnadsfritt konto i din prenumeration.

Nästa steg

Referenssidor för alla Azure Cosmos DB CLI-kommandon är tillgängliga i Azure CLI-referensen.

Azure CLI-exempel för andra API:er finns i: