Dokumentation om Azure HDInsight

Azure HDInsight är en hanterad Apache Hadoop-tjänst där du kan köra Apache Spark, Apache Hive, Apache Kafka, Apache HBase och mer i molnet.