Dokumentation om Azure Cognitive Search

Molnsökning i privat heterogent innehåll, med alternativ för AI-berikning om innehållet är ostrukturerat eller om det inte går att söka i innehållet i obearbetad form.