Azure Synapse Analytics

Azure Synapse är en obegränsad analystjänst som sammanför informationslager i företagsklass och stordataanalys. Det ger dig friheten att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa eller dedikerade resurser i stor skala.

Pipeline och dataflöde

Koncept

Snabbstart