Tạo ứng dụng canvas từ Figma

[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo ứng dụng canvas bằng cách sử dụng thiết kế Figma hiện có. Figma là một trình chỉnh sửa đồ họa và một công cụ thiết kế mà bạn có thể sử dụng để tạo nguyên mẫu cho thiết kế phần mềm dự định của mình. Sau khi thiết kế đã được hoàn thiện, hãy sử dụng tính năng Figma đến ứng dụng để tạo ứng dụng trực tiếp từ bố cục và thiết kế mà bạn đã xác định trong tệp Figma.

Điều kiện tiên quyết

Lưu ý

 • Nếu bạn đang sử dụng bộ công cụ giao diện người dùng lần đầu tiên, hãy tự làm quen với tính năng tổng quan, các chức năng Bộ công cụ giao diện người dùngcác thành phần.
 • Power Apps không lưu giữ tệp Figma mà bạn cung cấp. Tệp Figma chỉ được xử lý trong bộ nhớ để tạo ứng dụng.

Tạo ứng dụng

 1. Đăng nhập vào Power Apps.

 2. Trong Bắt đầu từ, hãy chọn Figma.

  Chọn Figma từ các tùy chọn có sẵn.

 3. Nhập tên ứng dụng.

 4. Nhập URL tệp Figma. Thêm thông tin: Chia sẻ tệp và nguyên mẫu

 5. Nhập mã thông báo truy cập cá nhân Figma. Thêm thông tin: Tạo mã thông báo truy cập cá nhân mới

  Tạo hộp thoại ứng dụng với tên ứng dụng, URL Figma và mã thông báo truy cập cá nhân đã được tạo.

  Lưu ý

  Power Apps sử dụng mã thông báo truy cập cá nhân của bạn để kết nối với trang Figma hoặc khung với quyền truy cập Có thể xem (chỉ đọc) và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào bên trong Figma.

 6. Chọn Tạo.

  Sau khi được tạo, ứng dụng mới của bạn sẽ mở ra trong Power Apps Studio để bạn có thể tiếp tục xây dựng và tùy chỉnh.

  Ứng dụng đã tạo được mở bên trong Power Apps Studio .

 7. Mở rộng ứng dụng này bằng cách kết nối với dữ liệu, thêm lô-gic ứng dụng và thêm nhiều màn hìnhđiều khiển hơn khi cần thiết.

 8. Lưu, phát hànhchia sẻ ứng dụng.

Xem thêm