Funcions EncodeUrl i PlainText

S'aplica a: Aplicacions del llenç Aplicacions basades en models

Codifica i descodifica cadenes.

Descripció

La funció EncodeUrl codifica una cadena d'URL, reemplaçant certs caràcters no alfanumèrics amb % i un nombre hexadecimal.

La funció PlainText suprimeix les etiquetes HTML i XML i converteix algunes etiquetes com aquestes en un símbol adient:

  •  
  • "

El valor retornat d'aquestes funcions és la cadena codificada o descodificada. Aquesta funció no suprimeix totes les etiquetes HTML i XML.

Sintaxi

EncodeUrl( Cadena )

  • Cadena: obligatori. URL per codificar.

PlainText( Cadena )

  • Cadena: obligatori. Cadena de la qual s'han de suprimir les etiquetes HTML i XML.

Exemples

Si es mostra un canal RSS en una galeria de text i després definiu la propietat Text d'una etiqueta en aquesta galeria a ThisItem.description, l'etiqueta podria mostrar codi HTML o XML cru com en aquest exemple:

<p>
  We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and
  localization.
</p>

Si definiu la propietat Text de l'etiqueta a PlainText(ThisItem.description), el text apareix com en aquest exemple:

    We have done an unusually "deep" globalization and localization.