Dokumentace k Azure DevOps

Spolupracujte na vývoji softwaru prostřednictvím správy zdrojového kódu, sledování práce a průběžné integrace a doručování, a to jak v místním prostředí, tak v cloudu!

Konfigurace & přizpůsobení prostředků

Další služby