Administrere lager

For hvert fysisk produkt, som du vil handle med, skal du oprette et varekort af typen Lager. De varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører, kan du registrere som katalogvarer, som du kan konvertere til lagervarer, når det er nødvendigt. Du kan øge eller mindske antallet af en vare på lager ved at bogføre direkte til vareposterne, f.eks. efter en fysisk optælling eller hvis du ikke registrerer indkøb.

Lagerforøgelser og -reduktioner registreres naturligt også, når du bogfører købs- og salgsdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Registrere køb og Sælge produkter og Fakturere salg. Overførsler mellem lokationer ændrer lagerbeholdningen på tværs af virksomhedens lagersteder.

Hvis du vil øge dit overblik over varerne og lettere kunne finde dem, kan du kategorisere varer og give dem attributter, du kan søge og sortere efter.

Bemærk

Den fysiske håndtering af varer kaldes lageraktiviteter. Få mere at vide i Oversigt over Warehouse Management.

Planlægning af varer til opfyldelse af behov dækkes som en del af forsyningsplanlægningsfunktionaliteten. Få mere at vide i Planlægning.

Lagerafstemning

Når du bogfører lagertransaktioner, f.eks. salgsleverancer, købsfakturaer eller lagerreguleringer, registreres ændringen i varepriser i værdiposterne. For at afspejle ændringen af lagerværdien i dine finansielle regnskaber bogføres lagerværdien automatisk i de relaterede lagerkonti i finansbogholderiet. For hver lagertransaktion du bogfører, bogføres den relevante værdi på lagerkontoen, reguleringskontoen og vareforbrugskontoen i finansregnskabet. Flere oplysninger i Afstemme lageromkostninger med finansregnskabet.

Selvom lagerværdien automatisk bogføres i Finans, er det stadig nødvendigt at sikre, at værdien af varerne overføres til de relaterede udgående transaktioner, f.eks. salg eller overflytninger. Dette er især vigtigt i de situationer, hvor du sælger varer, inden du fakturerer købet af varerne. Dette omtales som omkostningsregulering. Varepriser reguleres automatisk, når du bogfører transaktioner, men du kan også justere varepriser manuelt. Få mere at vide om Regulere varepriser.

I følgende tabel beskrives relaterede opgaver.

Til Se
Oprette varekort for lagervarer, som du handler med. Registrere nye varer
Strukturer overordnede varer, du sælger som pakker, der består af den overordnede vares komponenter eller af montage til ordre- eller montage til lager-pakker. Arbejde med styklister
Hav altid overblik over varer, og få hjælp til at finde og sortere varer ved at arrangere dem i kategorier. Kategorisere varer
Tildel vareattributter af forskellige værdityper til dine varer for lettere at kunne sortere og finde varer. Arbejde med vareattributter
Opret særlige varekort for de varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører. Arbejde med katalogvarer
Udfør lageroptælling ved hjælp af siderne Lageropgørelsesordre og Registrering af lageropgørelse. Lageroptælling ved hjælp af dokumenter
Foretag fysisk optælling, foretag negative eller positive reguleringer, og rediger oplysninger, f.eks. placering eller lotnummer, på vareposter. Tælle, justere og ompostere inventar ved hjælp af kladder
Få vist tilgængeligheden af varer pr. lokation og pr. periode efter salgs- eller købshændelse eller efter deres brug i montage- eller produktionsstyklister. Vise varedisponering
Overflyt lagervarer mellem lokationer med overflytningsordrer for at styre lageraktiviteter eller med vareomposteringskladden. Overflytte lagerbeholdning mellem lokationer
Reservere lagervarer eller indgående varer til salgsordrer, købsordrer, serviceordrer, montageordrer, overførselsordrer eller produktionsordrer. Reservere varer
Oprette varesporing, så du kan spore vareserienumre, f. eks. for at spore varer i tilfælde af genkald. Konfigurere varesporing med serie-, lot- og pakkenumre
Tildel et udgående eller indgående dokument eller en kladdelinje serienumre eller lotnumre. Arbejde med serienumre og lotnumre
Find, hvor et serie- eller lotnummer blev brugt i forsyningskæden, f.eks. i tilfælde af tilbagekaldelse. Spore vare via varesporing
Konfigurer en kreditors eller debitors egen varebeskrivelse på dit varekort, så du hurtigt kan indsætte deres varebeskrivelse i handelsdokumenter. Anvend varereferencer
Spær for, at varer kan angives på salgs- eller købslinjer eller for, at de bogføres i nogen posteringer. Spærre for varer
Administrer forretningsaktiviteter på salgskontorer, indkøbsafdelinger eller fabriksplanlægningskontor på tværs af flere lokationer. Arbejde med ansvarscentre
Bruge ressourcer med specifikke kvalifikationer til forskellige tjenester og serviceartikler. Konfigurere ressourceallokering

Se også

Oversigt over logistik
Køb
Salg
Arbejd med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her