Dokumentacja usługi Microsoft Intune

Oficjalna dokumentacja produktu dla Microsoft Intune

Wprowadzenie do Microsoft Intune

Dowiedz się więcej o Microsoft Intune, spróbuj ocenić jej funkcje, zaplanować wdrożenie i wdrożyć Intune.

Instrukcje

Przewodniki ułatwiające wykonywanie typowych zadań w Intune

Przewodniki po platformie i branży

Przewodniki, które konsolidują informacje specyficzne dla platformy lub branży.

Powiązane usługi

Zasób, aby znaleźć informacje o powiązanych usługach, takich jak Microsoft 365.

Intune zasobów społeczności

Zasoby ułatwiające nawiązanie połączenia ze społecznością Intune.

Instrukcje

Przewodniki po platformie i branży

Powiązane usługi

Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) to oparta na chmurze usługa zarządzania tożsamościami i dostępem.

dokumentacja Windows 365

Windows 365 jest usługą opartą na chmurze, która automatycznie tworzy nowy typ maszyny wirtualnej z systemem Windows (komputery w chmurze) dla użytkowników końcowych.

Dokumentacja automatycznego opatrzności systemu Windows

Windows Autopatch to usługa w chmurze, która automatyzuje aktualizacje systemów Windows, Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, Microsoft Edge i Microsoft Teams w celu zwiększenia bezpieczeństwa i produktywności w całej organizacji.

Intune zasobów społeczności

Masz opinię lub chcesz współtworzyć dokumenty? Zobacz ten zasób!