Microsoft Cloud for Retail-dokumentation

Lär dig använda Microsoft Cloud for Retail-dokumentation på bästa sätt med dokument och onlineutbildningskurser om produktfunktioner och instruktionsartiklar.

Plan

Implementera

Använda och felsöka

Relaterade lösningar

Microsoft Cloud for Financial Services

Microsoft Cloud for Financial Services hjälper organisationer inom finansiella tjänster att distribuera lösningar som förbättrar kundernas och medarbetarnas upplevelser och skyddar konton och inköp.

Microsoft Cloud for Manufacturing

Microsoft Cloud for Manufacturing hjälper organisationer att bygga upp motståndskraft och hållbarhet via insyn i verksamheten, dataintegration och digitalt samarbete.

Microsoft Cloud for Nonprofit

Microsoft Cloud for Nonprofit hjälper ideella organisationer lära känna sina givare och supportrar, samt erbjuda effektiva program och uppnå resultat snabbare.

Microsoft Cloud for Healthcare

Microsoft Cloud for Healthcare hjälper till att hantera hälsodata i stor skala och gör det enklare att förbättra patientupplevelsen, koordinera vården och öka drifteffektiviteten, samtidigt som den bidrar till komplett säkerhet, efterlevnad och interoperabilitet för hälsodata.

Microsoft Cloud for Sustainability

Microsoft Cloud for Sustainability hjälper organisationer att uppnå hållbarhetsmålen snabbare och få verksamheten att växa genom att sammanföra en uppsättning funktioner för miljö, socialt ansvar och styrning i Microsofts molnprodukter.

Intelligent Recommendations

Intelligent Recommendations ger personanpassade produktrekommendationer och telemetriinsikter med hjälp av moderna maskininlärningsalgoritmer.