ACOTH

Bir sayının ters hiperbolik kotanjantını döndürür.

Sözdizimi

ACOTH(number)  

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Sayının mutlak değeri 1 ' den büyük olmalıdır.

Döndürülen değer

Tek bir ondalık değeri.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.