ATAN

Bir sayının arktanjantını veya ters tanjantını döndürür. Arktanjant, tanjantı sayı olan açıdır. Döndürülen açı, -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir.

Sözdizimi

ATAN(number)  

Parametreler

Süre Tanım
number İstediğiniz açının tanjantı.

Döndürülen değer

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.

Açıklamalar

Arktanjantı derece cinsinden ifade etmek için, sonucu 180/PI () ile çarpın veya DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= ATAN(1) 1'in radyan cinsinden arktanjantı, pi/4 0,785398163
= ATAN(1)*180/PI() 1'in derece cinsinden arktanjantı 45