MOD

Sayı bölen tarafından bölündükten sonra kalanı döndürür. Sonuç her zaman bölenle aynı işarete sahiptir.

Sözdizimi

MOD(<number>, <divisor>)  

Parametreler

Süre Tanım
number Bölme işlemi yapıldıktan sonra kalanını bulmak istediğiniz sayı.
bölen Değerin bölünmesini istediğiniz sayı.

Döndürülen değer

Bir tamsayı.

Açıklamalar

  • Bölen 0 (sıfır) ise MOD bir hata döndürür. 0'a bölme işlemi yapamazsınız.

  • MOD işlevi, INT işlevi ile ifade edilebilir: MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Örnek 1

Aşağıdaki formül, 3'ün 2'ye bölümünden kalan 1 değerini döndürür.

= MOD(3,2)  

Örnek 2

Aşağıdaki formül, 3'ün 2'ye bölümünden kalan -1 değerini döndürür. İşaretin her zaman bölen işaretiyle aynı olduğunu unutmayın.

= MOD(-3,-2)  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
ROUND işlevi
ROUNDUP işlevi
ROUNDDOWN işlevi
MROUND işlevi
INT işlevi