ATANH

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür. -1 ile 1 arasında olması gerekir (-1 ve 1 hariç). Ters hiperbolik tanjant, hiperbolik tanjantı sayı olan değerdir, yani ATANH(TANH(number)) sayı ile eşittir.

Sözdizimi

ATANH(number)  

Parametreler

Süre Tanım
number 1 ile -1 arasında herhangi bir gerçek sayı.

Döndürülen değer

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= ATANH(0.76159416) 0,76159416 değerinin ters hiperbolik tanjantı. 1,00000001
= ATANH(-0.1) -0,100335348

Ayrıca bkz.

ATAN işlevi