ODD

En yakın tek tam sayıya yuvarlanan sayıyı döndürür.

Söz dizimi

ODD(number)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Gereklidir. Yuvarlanacak değer.

Döndürülen değer

En yakın tek tam sayıya yuvarlanan sayıyı döndürür.

Açıklamalar

  • Sayı, sayısal olmayan bir değerse ODD, #VALUE! hata değerini döndürür.

  • Sayının işaretinden bağımsız olarak, sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer yukarı yuvarlanır. Sayı tek bir tamsayı olduğunda yuvarlama gerçekleşmez.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= ODD(1.5) 1,5' i en yakın tek tamsayıya yukarı yuvarlar. 3
= ODD(3) 3'ü en yakın tek tamsayıya yukarı yuvarlar. 3
= ODD(2) 2'yi en yakın tek tamsayıya yukarı yuvarlar. 3
= ODD(-1) -1'i en yakın tek tamsayıya yukarı yuvarlar. -1
= ODD(-2) -2'yi en yakın tek tamsayıya yukarı (0'dan uzağa) yuvarlar. -3