Dokumentation om Azure Data Factory

Azure Data Factory är Azures ETL-molntjänst för skalbar serverlös dataintegrering och dataomvandling. Tjänsten har ett kodlöst användargränssnitt för intuitiv redigering och enkel övervakning och hantering. Du kan också flytta (lift and shift) befintliga SSIS-paket till Azure och köra dem med fullständig kompatibilitet i ADF. SSIS Integration Runtime erbjuder en fullständigt hanterad tjänst, så du behöver inte bekymra dig om infrastrukturhantering.