Jak zaktualizować agenta platformy Azure dla systemu Linux na maszynie wirtualnej

Aby zaktualizować agenta systemu Linux platformy Azure na maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure, musisz mieć już następujące elementy:

  • Uruchomiona maszyna wirtualna z systemem Linux na platformie Azure.
  • Połączenie z maszyną wirtualną z systemem Linux przy użyciu protokołu SSH.

Najpierw należy sprawdzić pakiet w repozytorium dystrybucji systemu Linux. Możliwe, że dostępny pakiet może nie być najnowszą wersją, jednak włączenie autoaktualizacji zapewni, że agent systemu Linux zawsze otrzyma najnowszą aktualizację. Jeśli masz problemy z instalacją z menedżerów pakietów, należy szukać pomocy technicznej od dostawcy dystrybucji.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zatwierdzone dystrybucje systemu Linux na platformie Azure

Przed kontynuowaniem sprawdź minimalną obsługę wersji dla agentów maszyn wirtualnych na platformie Azure .

Ubuntu

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

apt list --installed | grep walinuxagent

Aktualizowanie pamięci podręcznej pakietu

sudo apt-get -qq update

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo apt-get install walinuxagent

Upewnij się, że automatyczna aktualizacja jest włączona. Najpierw sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/# AutoUpdate.Enabled=n/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

Uruchom ponownie usługę waagengt dla wersji 14.04

initctl restart walinuxagent

Uruchom ponownie usługę waagent dla wersji 16.04 / 17.04

systemctl restart walinuxagent.service

Red Hat / CentOS

RHEL/CentOS 6

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

sudo yum list WALinuxAgent

Sprawdzanie dostępnych aktualizacji

sudo yum check-update WALinuxAgent

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo yum install WALinuxAgent

Upewnij się, że włączono automatyczną aktualizację

Najpierw sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/\# AutoUpdate.Enabled=y/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

Uruchom ponownie usługę waagent

sudo service waagent restart

RHEL/CentOS 7

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

sudo yum list WALinuxAgent

Sprawdzanie dostępnych aktualizacji

sudo yum check-update WALinuxAgent

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo yum install WALinuxAgent  

Upewnij się, że automatyczna aktualizacja jest włączona. Najpierw sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/# AutoUpdate.Enabled=n/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

Uruchom ponownie usługę waagent

sudo systemctl restart waagent.service

SUSE SLES

SUSE SLES 11 SP4

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

zypper info python-azure-agent

Sprawdź dostępne aktualizacje. Powyższe dane wyjściowe będą wyświetlane, jeśli pakiet jest aktualny.

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo zypper install python-azure-agent

Upewnij się, że włączono automatyczną aktualizację

Najpierw sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/# AutoUpdate.Enabled=n/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

Uruchom ponownie usługę waagent

sudo /etc/init.d/waagent restart

SUSE SLES 12 SP2

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

zypper info python-azure-agent

Sprawdzanie dostępnych aktualizacji

W danych wyjściowych powyższych dane zostaną wyświetlone, jeśli pakiet jest aktualny.

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo zypper install python-azure-agent

Upewnij się, że włączono automatyczną aktualizację

Najpierw sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/AutoUpdate.Enabled=n.*/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

Uruchom ponownie usługę waagent

sudo systemctl restart waagent.service

Debian

Debian 7 "Jesse"/ Debian 7 "Stretch"

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

dpkg -l | grep waagent

Aktualizowanie pamięci podręcznej pakietu

sudo apt-get -qq update

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo apt-get install waagent

Włącz automatyczną aktualizację agenta Ta wersja systemu Debian nie ma wersji >= 2.0.16, dlatego program AutoUpdate nie jest dla niego dostępny. Dane wyjściowe powyższego polecenia będą wyświetlane, jeśli pakiet jest aktualny.

Debian 8 "Jessie" / Debian 9 "Stretch"

Sprawdzanie bieżącej wersji pakietu

apt list --installed | grep waagent

Aktualizowanie pamięci podręcznej pakietu

sudo apt-get -qq update

Instalowanie najnowszej wersji pakietu

sudo apt-get install waagent

Upewnij się, że automatyczna aktualizacja jest włączona najpierw, sprawdź, czy jest włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/AutoUpdate.Enabled=n.*/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf
Restart the waagent service
sudo systemctl restart walinuxagent.service

Oracle Linux 6 i Oracle Linux 7

W przypadku systemu Oracle Linux upewnij się, że Addons repozytorium jest włączone. Wybierz edycję pliku /etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo(Oracle Linux 6) lub /etc/yum.repos.d/oracle-linux-o17.repo(Oracle Linux), a następnie zmień wiersz enabled=0 na enabled=1[ol6_addons] lub [ol7_addons] w tym pliku.

Następnie, aby zainstalować najnowszą wersję agenta systemu Linux platformy Azure, wpisz:

sudo yum install WALinuxAgent

Jeśli nie znajdziesz repozytorium dodatków, możesz po prostu dodać te wiersze na końcu pliku .repo zgodnie z wersją systemu Oracle Linux:

W przypadku maszyn wirtualnych Oracle Linux 6:

[ol6_addons]
name=Add-Ons for Oracle Linux $releasever ($basearch)
baseurl=https://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL6/addons/x86_64
gpgkey=https://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
gpgcheck=1
enabled=1

W przypadku maszyn wirtualnych Oracle Linux 7:

[ol7_addons]
name=Oracle Linux $releasever Add ons ($basearch)
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/addons/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle
gpgcheck=1
enabled=1

Następnie wpisz:

sudo yum update WALinuxAgent

Zazwyczaj jest to wszystko, czego potrzebujesz, ale jeśli z jakiegoś powodu musisz zainstalować go bezpośrednio https://github.com , wykonaj następujące kroki.

Aktualizowanie agenta systemu Linux, gdy żaden pakiet agenta nie istnieje na potrzeby dystrybucji

Zainstaluj usługę wget (istnieją pewne dystrybucje, które nie instalują jej domyślnie, takie jak Red Hat, CentOS i Oracle Linux w wersji 6.4 i 6.5), wpisując polecenie sudo yum install wget w wierszu polecenia.

1. Pobierz najnowszą wersję

Otwórz wersję agenta systemu Linux platformy Azure w usłudze GitHub na stronie internetowej i znajdź najnowszy numer wersji. (Możesz zlokalizować bieżącą wersję, wpisując waagent --version.)

W przypadku wersji 2.2.x lub nowszej wpisz:

wget https://github.com/Azure/WALinuxAgent/archive/refs/tags/v2.2.x.zip 
unzip v2.2.x.zip
cd WALinuxAgent-2.2.x

W poniższym wierszu użyto wersji 2.2.14 jako przykładu:

wget https://github.com/Azure/WALinuxAgent/archive/refs/tags/v2.2.14.zip
unzip v2.2.14.zip  
cd WALinuxAgent-2.2.14

2. Instalowanie agenta systemu Linux platformy Azure

W przypadku wersji 2.2.x użyj polecenia: może być konieczne zainstalowanie pakietu setuptools najpierw — zobacz setuptools. Następnie uruchom polecenie:

sudo python setup.py install

Upewnij się, że włączono automatyczną aktualizację. Najpierw sprawdź, czy jest ona włączona:

cat /etc/waagent.conf

Znajdź ciąg "AutoUpdate.Enabled". Jeśli zobaczysz te dane wyjściowe, jest ona włączona:

# AutoUpdate.Enabled=y
AutoUpdate.Enabled=y

Aby włączyć uruchamianie:

sudo sed -i 's/# AutoUpdate.Enabled=n/AutoUpdate.Enabled=y/g' /etc/waagent.conf

3. Uruchom ponownie usługę waagent

W przypadku większości dystrybucji systemu Linux:

sudo service waagent restart

W przypadku systemu Ubuntu użyj:

sudo service walinuxagent restart

W przypadku systemu CoreOS użyj:

sudo systemctl restart waagent

4. Potwierdź wersję agenta systemu Linux platformy Azure

waagent -version

W przypadku systemu CoreOS powyższe polecenie może nie działać.

Zobaczysz, że wersja agenta systemu Linux platformy Azure została zaktualizowana do nowej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat agenta systemu Linux platformy Azure, zobacz Artykuł README agenta systemu Linux platformy Azure.